Het eerste bezoek

Als u voor het eerst bij ons op bezoek komt neemt u uw identiteitsbewijs, verzekeringspas en uiteraard de verwijzing van de huisarts. Wij zijn namelijk verplicht om deze te controleren. Mocht u al andere medicatie gebruiken, dan stellen wij het erg op prijs als u een lijst daarvan meeneemt.

Identificatieplicht in de zorg ook voor kinderen

De legitimatieplicht geldt in de zorg voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.