Klachten en geschillen

Van Linschoten Specialisten neemt goede zorg serieus en wij vinden het belangrijk dat onze cliënten tevreden zijn. Bij Van Linschoten Specialisten doen we onze uiterste best om u naar volledige tevredenheid te helpen, vanaf uw eerste bezoek tot aan uw volledige herstel. Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen

  • U kunt erop rekenen dat wij uw klacht altijd serieus nemen.
  • Het indienen van uw klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden.
  • Ook helpt het ons om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te optimaliseren.

Voorbeelden waarbij ontevredenheid kan ontstaan:

  • Bejegening
  • Uitvoeren zorg-/dienstverlening
  • Deskundigheid van medewerkers
  • Verpleegkundig handelen
  • Informatieverstrekking
  • Bereikbaarheid tijdens/buiten kantooruren
  • Nakomen van afspraken

Graag leggen wij aan u uit, in welke volgorde u stappen kunt ondernemen om uw ontevredenheid/klacht onder de aandacht te brengen.

Voorleggen aan uw zorgverlener
Wij nodigen u uit om uw klacht met ons te bespreken of bij ons te melden.  U kunt dit doen door te het volgende formulier in te vullen: klachtenformulier. U krijgt altijd een bevestiging van ontvangst.

Geeft u in het formulier alstublieft aan, of u graag wilt dat de klachtencoördinator contact met u opneemt om samen met u te kijken wat de beste oplossing is voor uw klacht. De ervaring leert dat de meeste klachten op deze manier opgelost kunnen worden.

Het is uiteraard ook mogelijk om alleen een melding te maken van uw klacht. Wij zullen in dat geval geen contact met u opnemen. Ook een melding nemen wij serieus en helpt ons om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te optimaliseren.

Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG)
Komt u er samen met onze interne klachtencoördinator niet uit, dan kunt u zich wenden tot ECKG. ECKG is een onafhankelijke professionele organisatie die namens de Van Linschoten Specialisten, klachten in behandeling neemt.

Wanneer u wilt dat de klachtenfunctionaris van ECKG uw klacht in behandeling neemt, kunt u dit doorgeven aan onze interne klachtencoördinator. Onze klachtencoördinator zal u alle benodigde informatie verstrekken, zodat u uw klacht kunt indienen bij ECKG.

Binnen 3 werkdagen na ontvangst van de klacht, ontvangt u een ontvangstbevestiging van ECKG. Vervolgens toetst ECKG of de klacht in behandeling genomen kan worden.

De klachtenfunctionaris van ECKG bemiddelt om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Dit kan bijvoorbeeld door een bemiddelingsgesprek. De klachtenfunctionaris van ECKG doet geen uitspraak over de gegrondheid van een klacht.

Let u bij het indienen van uw klacht er op dat de klachtenfunctionaris van ECKG niet bevoegd is een schadeverzoek toe te kennen. Een verzoek daartoe zal rechtstreeks doorgestuurd worden naar uw zorgverlener.

Geschillencommissie
Wanneer u er samen met ons of ECKG niet uitkomt, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken. Deze commissie bestaat uit 3 leden en is volstrekt onafhankelijk en onpartijdig. De geschillencommissie brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de cliënt en de kliniek.

De kosten van de afhandeling door de geschillencommissie komen te laste van De Van Linschoten Specialisten. Wel bent u verplicht om klachtengeld à € 52,50 aan de geschillencommissie te betalen. Dit bedrag krijgt u alleen terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Dit bedrag is vastgesteld door de geschillencommissie, Van Linschoten Specialisten heeft hier geen invloed op.

Meer informatie over de procedure, de kosten en het indienen van een geschil kunt u opvragen bij onze klachtencoördinator.

Ontevredenheid of vragen over uw zorgfactuur
Heeft u vragen of opmerkingen betreffende uw zorgfactuur? Dan raden wij u aan om contact op te nemen met onze financiële administratie, telefonisch te bereiken tussen 08.00 uur tot 16.00 uur.

Mocht u voor of na deze tijd toch een belangrijke vraag hebben, kunt u ons een e-mail sturen die wij zo spoedig mogelijk beantwoorden. Graag even uw geboortedatum en achternaam vermelden in de e-mail.