Klachten en geschillen

Van Linschoten Specialisten neemt goede zorg serieus en wij vinden het belangrijk dat onze cliënten tevreden zijn. Bij Van Linschoten Specialisten, een focuskliniek van Bergman Clinics, doen we onze uiterste best om u naar volledige tevredenheid te helpen, vanaf uw eerste bezoek tot aan uw volledige herstel. Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen

  • U kunt erop rekenen dat wij uw klacht altijd serieus nemen.
  • Het indienen van uw klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden.
  • Ook helpt het ons om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te optimaliseren.

Voorbeelden waarbij ontevredenheid kan ontstaan:

  • Bejegening
  • Uitvoeren zorg-/dienstverlening
  • Deskundigheid van medewerkers
  • Verpleegkundig handelen
  • Informatieverstrekking
  • Bereikbaarheid tijdens/buiten kantooruren
  • Nakomen van afspraken

Graag leggen wij aan u uit, in welke volgorde u stappen kunt ondernemen om uw ontevredenheid/klacht onder de aandacht te brengen.

Voorleggen aan uw zorgverlener
Wij nodigen u uit om uw klacht met ons te bespreken of bij ons te melden.  U kunt dit doen door een mail te sturen naar klachten@bergmanclinics.nl

In verband met de overname van de Van Linschoten Specialisten KNO door Bergman Clinics, zal de klacht eerst binnen komen bij Bergman Clinics.

Bergman Clinics zorgt er voor dat uw klacht terecht komt bij de  klachtencoördinator van de betreffende vestiging.

De klachtencoördinator helpt u bij het zoeken naar een bevredigende oplossing voor uw klacht en informeert u over het klachtenproces. Bij de klachtencoördinator kunt u ook terecht voor al uw vragen omtrent klachten.

U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie van de klachtencoördinator.

Geschillencommissie
Wanneer u er samen met ons niet uitkomt, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken. Deze commissie bestaat uit 3 leden en is volstrekt onafhankelijk en onpartijdig. De geschillencommissie brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de cliënt en de kliniek.

De kosten van de afhandeling door de geschillencommissie komen te laste van de Van Linschoten Specialisten, een focuskliniek van Bergman Clinics. Wel bent u verplicht om klachtengeld à € 52,50 aan de geschillencommissie te betalen. Dit bedrag krijgt u alleen terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Dit bedrag is vastgesteld door de geschillencommissie, Van Linschoten Specialisten heeft hier geen invloed op.

Meer informatie over de procedure, de kosten en het indienen van een geschil kunt u opvragen bij onze klachtencoördinator.

Ontevredenheid of vragen over uw zorgfactuur
Heeft u vragen of opmerkingen betreffende uw zorgfactuur? Dan raden wij u aan om contact op te nemen met onze financiële administratie, telefonisch te bereiken tussen 08.00 uur tot 16.00 uur.

Mocht u voor of na deze tijd toch een belangrijke vraag hebben, kunt u ons een e-mail sturen die wij zo spoedig mogelijk beantwoorden. Graag even uw geboortedatum en achternaam vermelden in de e-mail.