Kwaliteit bij Van Linschoten Specialisten

Geen wachttijd en medische zorg van het hoogste niveau, vergoed door de verzekeraar. Met deze filosofie startte Van Linschoten Specialisten in 2007 hun zelfstandige kliniek in Hilversum. Een belofte gebaseerd op waarheid: Van Linschoten Specialisten is succesvol en nog altijd bijna wachttijdvrij. Om de kwaliteit te waarborgen doorloopt Van Linschoten Specialisten jaarlijks keuringen en is hierdoor in het bezit van de volgende keurmerken.

ZKN-keurmerk

Een kliniek met een ZKN-keurmerk voldoet aan zeer strenge eisen -de wettelijke richtlijnen- en staat onder toezicht van de Inspectie van de Gezondheidszorg. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel worden de behandelingen, intakeprocedure, veiligheid van apparatuur, infectiepreventie, wachttijden, nazorg en klanttevredenheid getoetst. De certificering wordt jaarlijks herhaald. Kortom: in een kliniek met een ZKN-keurmerk zijn patiënten in goede handen.

ZKN is de brancheorganisatie voor Zelfstandige Klinieken in Nederland en heeft als doelstelling de kwaliteit van de medische behandelingen te bevorderen en inzichtelijk te maken voor patiënten. In samenwerking met het bekende certificeringsinstituut KIWA ontwikkelde ZKN een keurmerk dat patiënten in staat stelt om betrouwbare zelfstandige klinieken die optimale kwaliteit van medische zorg bieden te kunnen herkennen.

ISO-keurmerk

Dit keurmerk is voor veel organisaties een onmisbaar meetinstrument en maakt kwaliteit internationaal herkenbaar. Het biedt patiënten zekerheid, omdat zij erop kunnen vertrouwen dat werkzaamheden volgens afspraak plaatsvinden. Verder is het het bewijs dat het kwaliteitsmanagementsysteem van een bedrijf voldoet aan de gestelde normen. Daarmee is de bedrijfsvoering efficiënt, overzichtelijk en goed controleerbaard. Jaarlijks wordt door de KIWA een opvolgingsaudit uitgevoerd om te beoordelen of het kwaliteitsmanagementsysteem nog voldoet aan de normen. Patiënten van Van Linschoten Specialisten kunnen rekenen op een veilige behandeling van de hoogste kwaliteit.

VMS-keurmerk

Vanaf 2013 is het beheersen van de veiligheid met een Veiligheids Management Systeem (VMS) een verplicht onderdeel van het ZKN- keurmerk. Van Linschoten Specialisten heeft de jaarlijkse certificering door KIWA wederom goed doorlopen en heeft nu tevens het VMS- keurmerk behaald. De kern van een VMS is het signaleren van risico’s, het analyseren, en voorkomen van incidenten. Voor het streven naar continue en blijvende verbetering wordt gewerkt met een verbetercyclus. Klinieken met een ZKN-Keurmerk staan na certificering garant voor zowel een hoge kwaliteit als geborgde veiligheid van medische zorg.