Opvragen medische gegevens en toegang tot het patiëntportaal

Van Linschoten Specialisten heeft de plicht om gegevens uit het medisch dossier te verstrekken aan patiënten en de patiënt toegang te geven tot het patiëntportaal. In het patiëntportaal kan de patiënt zelf een download maken van zijn of haar dossier

U kunt een verzoek indienen voor het opvragen van uw medische gegevens of het verkrijgen van toegang tot het patiëntportaal middels dit aanvraagformulier. U kunt ons dit formulier op de volgende wijze doen toekomen:

  • Per fysieke post naar de polikliniek waar u onder behandeling bent.
  • U kunt zich persoonlijk melden bij de polikliniek waar u onder behandeling bent.
  • Per e-mail via ons algemene mailadres.

Wanneer u verzocht heeft om uw medische gegevens

Na ontvangst van uw aanvraag wordt per e-mail of telefonisch bevestigd dat de dossiergegevens na 2 werkdagen persoonlijk opgehaald kunnen worden op uw polikliniek op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

U ontvangt uw medisch dossier op een beveiligde USB-stick en u tekent voor ontvangst.

Wanneer u verzocht heeft om toegang tot het patiëntportaal

Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u binnen 3 werkdagen een beveiligde mail met een uitnodiging voor het patiëntportaal. In deze uitnodiging staan ook instructies en uw inlog gegevens. Via onze website kunt u inloggen in uw patiëntportaal.

In ons privacyverklaring is opgenomen wie medische dossiergegevens mogen opvragen en ophalen.