Een DBC-systematiek, wat is dat?

Een diagnosebehandelingcombinatie, normaal aangeduid met DBC of dbcHet omvat de stappen die nodig zijn om een ziekte of aandoening te behandelen, van de eerste tot en met de laatste controle. Met andere woorden, men krijgt aan de hand van de DBC informatie over het totale behandeltraject.

Waarom zijn er DBC’s?

DBC’s zijn ingevoerd om meer inzicht te krijgen in de zorgverlening door ziekenhuizen of zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Het DBC-systeem biedt daar mogelijkheden toe, omdat:

  • Met de DBC-systematiek worden de kosten verdeeld over alle mensen die gebruik maken van het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC). De totale kosten van de ziekenhuiszorg stijgen niet, ze worden alleen anders verdeeld.
  • Er meer transparantie komt in de kosten van bepaalde behandelingen, waardoor ziekenhuizen of zelfstandig behandelcentrum (ZBC) hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren en betaalbare en doelmatige zorg kunnen blijven leveren.

De NZa heeft de route van een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC) tot factuur in beeld gebracht. In de animatiefilm hieronder legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen of een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) werken: wat registreren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk een factuur?

De NZa bepaalt welke DBC zorgproducten ziekenhuizen of ZBC’s in rekening mogen brengen.