Wij werken aan een vernieuwde opzet van een Cliëntenraad. Een cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan waarin (ex)patiënten zitting hebben om vanuit hun specifieke positie en expertise een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsbewaking van zorg. Contacten met patiënten staan hoog in ons vaandel, door meer gestructureerd contact kunnen wij onze verbetercultuur naar een hoger niveau tillen.

De Cliëntenraad wil graag weten wat er leeft bij de patiënten, die binnen KNO Van Linschoten Specialisten behandeld worden en hoort graag algemene opmerkingen en adviezen over de patiëntenzorg. Dit geldt zowel voor ervaringen met poliklinische behandelingen als opnames bij KNO Van Linschoten Specialisten. De belangrijkste onderwerpen waar de cliëntenraad over mee denkt krijgt zijn onder andere:

– de kwaliteit van zorg
– informatieverstrekking aan cliënten
– bejegening van cliënten en het nakomen van afspraken
– het omgaan met de privacy

De raad komt 2 á 3 maal per jaar bij elkaar en zal op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen binnen KNO Van Linschoten Specialisten. Daarnaast zal de raad advies kunnen geven over onderwerpen die de patiënt direct aan gaan.

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan de cliëntenraad of wilt u meer informatie hierover, geef dit dan door aan de assistentes aan de balie of stuur een email naar: balie@vanlinschotenspecialisten.nl


Medical photo created by rawpixel.com – www.freepik.com