E-consult

Medisch specialisten krijgen herhaalconsulten op de polikliniek via mail, telefoon of screen-to-screen op dezelfde wijze vergoed als een fysiek, ‘face to face’ herhaalpolikliniekbezoek. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaald. Hierdoor kan de zorg dichter bij de patiënt geleverd worden en wordt een belangrijke stap gezet richting de inzet van meer eHealth-toepassingen.

In de eerdere regelgeving stond dat er sprake moest zijn van een face-to-face contact tussen de patiënt en de medisch specialist. Voorheen werden deze consulten niet meegerekend in de uiteindelijke declaratie. Inmiddels is daar verandering in gekomen. Op dit moment worden schriftelijke, screen-to-screen en belconsulten gelijkgesteld aan herhaalpolikliniekbezoeken waarbij de patiënt naar de polikliniek komt.

Het komt regelmatig voor dat patiënten voor een gesprek met hun arts naar de polikliniek komen, terwijl ze dit gesprek ook per mail of telefoon zouden kunnen voeren. In veel situaties zou dit zelfs beter zijn, omdat het de patiënt onnodig reizen en wachten bespaart.

De regeling geldt alleen voor herhaal consulten, dus komt u als nieuwe patiënt of met een nieuwe klacht of verwijzing naar onze polikliniek dan is de eerste afspraak altijd een regulier bezoek.