U voor een consult bij de allergoloog een verwijzing nodig heeft?

E-consult

E-consult

Medisch specialisten krijgen vanaf 1 januari 2018 herhaalconsulten op de polikliniek via mail, telefoon of screen-to-screen op dezelfde wijze vergoed als een fysiek, ‘face to face’ herhaalpolikliniekbezoek. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaald. Hierdoor kan de zorg dichter bij de patiënt geleverd worden en wordt een belangrijke stap gezet richting de inzet van meer eHealth-toepassingen.

In de eerdere regelgeving stond dat er sprake moest zijn van een face-to-face contact tussen de patiënt en de medisch specialist. Voorheen werden deze consulten niet meegerekend in de uiteindelijke declaratie. Vanaf 2018 komt daar verandering in. Vanaf dat moment worden schriftelijke, screen-to-screen en belconsulten gelijkgesteld aan herhaalpolikliniekbezoeken waarbij de patiënt naar de polikliniek komt.

Het komt regelmatig voor dat patiënten voor een gesprek met hun arts naar de polikliniek komen, terwijl ze dit gesprek ook per mail of telefoon zouden kunnen voeren. In veel situaties zou dit zelfs beter zijn, omdat het de patiënt onnodig reizen en wachten bespaart. Niet voor niets is ‘de zorg aan laten sluiten bij de leefwereld van de patiënt’ een van de speerpunten uit onze visie ‘Medisch Specialist 2025’.

De regeling geldt alleen voor herhaal consulten, dus komt u als nieuwe patiënt of met een nieuwe klacht of verwijzing naar onze polikliniek dan is de eerste afspraak altijd een regulier bezoek.