Aangezichtsverlamming

Aangezichtsverlamming/paralyseBij een aangezichtsverlamming raken de spieren aan één helft van het gezicht verlamd. De aangezichtszenuw (nervus facialis) is de 7e hersenzenuw en verzorgt onder meer de motoriek (bewegingsmogelijkheden) van het gelaat. Daarnaast worden ook de traansecretie (uitscheiding), de smaak en het beschermmechanisme van het oor gedeeltelijk door de nervus facialis bestuurd. Uitval van deze zenuw kan gedeeltelijk (parese) of volledig (paralyse) zijn. Het opvallendste symptoom van aangezichtsverlamming is het uitvallen van de motoriek van het gelaat. De wenkbrauw kan niet meer goed worden opgetrokken, het oog kan niet meer worden gesloten en de mondhoek hangt en blijft bij lachen achter.

Meer informatie

Oorzaken
Meestal wordt uitval van de nervus facialis veroorzaakt door aandoeningen van de zenuw in het gebied nadat hij zijn kern in de hersenstam heeft verlaten. We spreken dan van een perifere verlamming. Soms kan het ook een probleem zijn in het hersenstam-deel van de zenuw. We spreken dan van een centrale verlamming.

  • Perifere verlamming: Dit betreft veruit de grootste groep patiënten. Meestal wordt er geen duidelijke verklaring gevonden voor de verlamming. We spreken dan van een zogenaamde idiopathische facialis parese of ook wel de verlamming van Bell.
  • Centrale verlamming: Meestal als gevolg van een cerebrovasculair accident, beter bekend als een attack/beroerte. Opvallend hierbij is dat de mondhoek kan hangen echter dat het oog altijd goed gesloten kan worden.
  • Ook kunnen oorinfecties een verlamming van de nervus facialis veroorzaken, doordat een deel van de zenuw door het middenoor loopt. 
  • Tot slot kunnen tumoren (gezwellen) van de speekselklieren of schedelbasisfracturen (breuken) uitval van de nervus facialis veroorzaken. In deze gevallen is het verband met de oorzaak echter duidelijk. Meestal wordt er geen oorzaak gevonden.

Symptomen
Zoals gezegd is de uitval van de gelaatsspieren meestal het opvallendst. In rust hangt de getroffen mondhoek naar beneden, is de plooi tussen neus en wang (nasolabiaalplooi) verstreken, is het oog meer open en hangt de wenkbrauw enigszins af. Tijdens optrekken van de wenkbrauwen, sluiten van de ogen, tuiten van de lippen, opblazen van de wang en optrekken van de lippen blijft de aangedane zijde achter. Als de ogen worden gesloten, wordt het oogwit zichtbaar door het wegdraaien van de oogbol. Tijdens spreken en eten kunnen patiënten op de wang bijten en uit de aangedane mondhoek kan drinken worden gemorst. Soms traant het aangedane oog. Een enkele keer wordt er geklaagd over een zoute of metaalachtige smaak of heeft de patiënt oorklachten. 
Behandeling
De arts zal u onderzoeken om een mogelijke oorzaak te vinden. Als de oorzaak duidelijk is, zoals bijvoorbeeld bij een oorontsteking, een speekselkliertumor of een schedelbasisfractuur, is de behandeling natuurlijk gericht op de onderliggende kwaal. Meestal is de oorzaak echter niet duidelijk. Zoals gezegd spreken we dan van een idiopathische aandoening. In dit geval bestaat de behandeling uit het gebruik van oogdruppels in combinatie met een oogverband voor de nacht, om het uitdrogen van het oog te voorkomen. Om de kans op herstel te vergoten wordt vaak een kuur prednison voorgeschreven. Als u suikerziekte, glaucoom of nierfunctiestoornissen heeft, krijgt u deze medicijnen niet, omdat die verergering van deze aandoeningen kunnen geven. 
Beloop
Bij het grootste deel van de patiënten met een idiopathische perifere facialis parese (ongeveer 70%) treedt spontaan herstel op zonder enige vorm van therapie. Dit kan echter wel lang duren en mede daarom wordt toch vaak een medicamenteuze therapie gestart. Ondanks aanvullende medicijnen kan herstel soms pas na enkele maanden optreden. Bij de overige patiënten (ongeveer 30%) blijven in meerdere of mindere mate restverschijnselen aanwezig. Voorspellingen over herstel zijn moeilijk en worden dus meestal niet gedaan door uw behandelend arts.
Nazorg en bereikbaarheid

  • Telefonisch: u kunt ons tijdens werkdagen bereiken op het algemene nummer van de locatie die u bezoekt. Op onze website www.vanlinschotenspecialisten.nl vindt u een overzicht van alle telefoonnummers per locatie.
  • Per e-mail: u kunt altijd een mail sturen naar balie@vanlinschotenspecialisten.nl. Nadat wij uw mail hebben ontvangen, reageren wij op werkdagen binnen één dag.

Tot slot
Uiteraard is de medische situatie van iedere patiënt uniek. Het kan zijn dat om bepaalde redenen afgeweken wordt van wat in de folder staat. 
Vragen
Heeft u nog andere vragen neem dan contact op met of uw huisarts of uw behandelend KNO-arts.

Behandelende specialist(en)

Afspraak inplannen