CT-scan

CTscan Van Linschoten SpecialistenBij Van Linschoten Specialisten is in Hilversum een 3D cone beam CT-scan operationeel voor alle CT afbeeldingen van het hoofd/halsgebied. Het grote voordeel van de cone beam CT-scan is de sterk gereduceerde stralen belasting ten opzichte van gewone CT-scanners. Het gaat hier om een reductie tot 1/6 van de stralingsdosis.

De directe beschikbaarheid van 3D CT opnames van de sinus, het mastoid en middenoor geven verder een aanzienlijke verfijning van de diagnostische mogelijkheden. Er zijn geen wachttijden, dus de benodigde röntgenbeelden zijn direct beschikbaar op de polikliniek.

Voorts is de cone beam CT belangrijk als diagnosticum bij diverse tandheelkundige en kaakchirurgische behandelingen zoals bijvoorbeeld veilige plaatsing van tandheelkundige implantaten in boven- en onderkaak. Door beschikbaarstelling van de CT-scanner levert Van Linschoten Specialisten een gewaardeerde service aan de tandartsen, implantologen en kaakchirurgen uit de regio.

CT onderzoek aanvragen

Download het aanvraagformulier CT onderzoek (PDF) en vul deze volledig in en neem deze ondertekend mee naar:

Van Linschoten Specialisten
Van Linschotenlaan 1
1212 ES Hilversum

Behandelende specialist(en)

Afspraak inplannen