Evenwichtsstoornissen

Evenwichtsstoornissen en duizeligheid zorgt ervoor dat het evenwichtsorgaan wordt belemmert. Uw KNO-arts heeft u uitgelegd dat er bij u sprake is van een zogenoemde benigne paroxismale positieduizeligheid. Dat wil zeggen: op zich onschadelijke, maar van uw houdingswisselingen afhankelijke en in aanvallen optredende, duizeligheid.

Lees meer over ”duizeligheid” op fysiodouma.nl

Meer informatie

Doel
Het doel van de onderstaande oefeningen is: uw evenwichtsorgaan te wennen aan die houdingswisselingen, en daardoor minder last te krijgen van uw duizeligheid.
Oefeningen
De oefeningen staan bekend als de alternerende (elkaar afwisselende) houdingsoefeningen.Opmerkingen:Uw uitgangshouding is steeds de zittende houdingMedicijnen tegen duizeligheid mogen niet worden gebruiktDe oefeningen moeten, na het verwachte verdwijnen van de duizeligheid, nog enige weken dagelijks worden voortgezetHoe vaker u oefent, des te sneller verdwijnt de duizeligheidHoe langer u oefent, des te kleiner is de kans op terugkeer van de duizeligheid
Oefenschema
Gaat u – met de ogen dicht – zo snel mogelijk van uw linker op uw rechter zij liggen (zie afbeelding)Uw hoofd moet hierbij, zoals de tekening aangeeft, met de zijkant van het achterhoofd op de bank of op het bed gelegd wordenIedere houding moet 30 seconden worden ingenomenHet, vanuit zittende houding, op de linker en rechter zij gaan liggen, moet minimaal 5x achter elkaar herhaald worden (= één oefenserie)Deze oefenserie moet minstens 12x per dag herhaald worden
Vragen
Heeft u nog vragen, belt u dan met uw KNO-arts.

Behandelende specialist(en)

Afspraak inplannen