Keelamandelen

KeelamandelenDe keelamandelen vormen samen met de neusamandel en de tongamandelen een ring van weefsel rond de ingang van het laagste gedeelte van de keelholte, daar waar zich ook de ingang van de luchtpijp bevindt. De neusamandel speelt op volwassen leeftijd eigenlijk geen rol van betekenis meer. Van de funktie van de keel- en tongamandelen op volwassen leeftijd is maar weinig bekend. Op de kinderleeftijd hebben de amandelen een functie in het afweersysteem van de mens.

De keelamandel heeft een oppervlak waarin zich diepe uitstulpingen bevinden, de zogenoemde crypten. Deze crypten kunnen materiaal bevatten. Bacteriën kunnen zich in deze crypten vestigen en overleven, gebruikmakend van dit materiaal. Een ontsteking kan het gevolg zijn. We spreken dan van een tonsillitis, wat gepaard gaat met pijn in de keel, problemen met slikken en/of koorts. Antibiotica is dan de aangewezen behandeling.

In sommige gevallen kan een tonsillitis leiden tot serieuze complicaties. Zo kan tussen de amandel en de wand van de keel een met pus gevulde holte of buil (peritonsillair abces) ontstaan, hetgeen onbehandeld tot ernstige situaties kan leiden. Als zich regelmatig een tonsillitis voordoet, komt dat omdat de crypten een goede voedingsbron zijn voor de bacteriën. Het is dan raadzaam om de voedingsbron, in dit geval de amandel, te verwijderen.

Lees meer over ”keelamandelen” op gezondheidsplein.nl

Meer informatie

Doel
Door de keelamandelen te verwijderen zal de bron van de terugkerende ontstekingen in de keel verdwijnen. De kans op complicaties van een tonsillitis wordt hiermee nihil.
Voorbereiding
De operatie wordt onder algehele verdoving (narcose) verricht. Voor de operatie komt u voor overleg/informatie in contact met de anesthesioloog (narcotiseur). Afhankelijk van uw leeftijd en/of gezondheidstoestand kunt u ook in contact komen met andere specialisten (internist, longarts, radioloog). Op de dag van de operatie krijgt u op de voorbereidingsruimte – voordat u naar de operatieafdeling wordt gebracht – op voorschrift van de narcotiseur eventueel een zogenoemde pré-medicatie, d.w.z. een tablet of injectie om wat rustiger te worden.
De operatie
De operatie duurt ongeveer een half uur. Door een kleine snede over het slijmvlies van de voorste keelboog kan de amandel los worden ‘gepeld’ uit de holte waarin hij zich bevindt. Eventuele bloedende vaatjes worden dichtgebrand.
Na de operatie
Elke operatie die in de keel wordt verricht geeft pijn na de operatie, met name bij het slikken. U zult op de uitslaapkamer dan ook op gezette tijden een pijnstiller krijgen. Het is verder erg belangrijk dat u goed drinkt en dus slikt. Hiermee wordt voorkomen dat de keel uitdroogt en er stolsels ontstaan op de plaats waar de amandelen hebben gezeten. Daarom krijgt u op de uitslaapkamer veel koude dranken en waterijsjes aangeboden.
Naar huis
Als alles ongecompliceerd verloopt, kunt u de eerstvolgende dag na de operatie naar huis. U krijgt een afspraak mee voor het controlebezoek bij de KNO-arts. Er is voor u ook een recept gereed voor pijnstilling, welke u bij de apotheek kunt (laten) ophalen. Ook thuis is het van belang dat u goed drinkt. Het is beter geen melkproducten of koolzuurhoudende (‘bubbelende’) dranken te gebruiken. Wel mag u zachte voeding gaan nemen, bijvoorbeeld vla, appelmoes, afgekoelde babyvoeding of afgekoelde voeding die door een staafmixer of blender zacht is gemaakt. In de loop van de dagen kunt u het dieet uitbreiden, maar scherpe of harde voedselproducten kunt u beter vermijden.
Complicaties
Elke operatie heeft een kans op complicaties. De kans op complicaties bij het verwijderen van amandelen is echter klein. Een nabloeding kan optreden. Dit gebeurt slechts in 1-5% van de gevallen. Doorgaans is dit al duidelijk als u nog in de kliniek verblijft, maar het kan zijn dat u thuis enkele dagen na de ingreep helder rood bloed opgeeft. U moet dan direct contact opnemen met de KNO-arts.
Tot slot
Uiteraard is de medische situatie van iedere patiënt verschillend. Het kan zijn dat om bepaalde redenen afgeweken wordt van het hiervoor beschrevene.

Behandelende specialist(en)

Afspraak inplannen