Microlaryngoscopie

Microlaryngoscopie is een operatie aan de stembanden. Het begin van de luchtpijp wordt gevormd door het strottenhoofd. Hier kruisen als het ware de luchtweg en de voedselweg elkaar. Het strottenhoofd is opgebouwd uit kraakbeendelen, spieren en slijmvlies. Zo zijn het strottenklepje, de valse stembanden en de ware stembanden te onderscheiden.

De stembanden hebben twee belangrijke functies:

  • het maken van stemgeluid;
  • voorkomen van verslikken.

Heesheid kan veroorzaakt worden wanneer zich een zwelling bevindt op één of beide stembanden. Hierdoor kunnen de stembanden niet volledig sluiten en/of niet goed trillen; beide voorwaarden zijn noodzakelijk voor een goede stemgeving.

Microlaryngoscopie

Meer informatie

Aanleiding voor operatie
Heesheid kan aanleiding zijn om te opereren. Heesheid kan veroorzaakt worden wanneer zich een zwelling bevindt op een of beide stembanden. Hierdoor kunnen de stembanden niet volledig sluiten en/of niet goed trillen; deze twee voorwaarden zijn noodzakelijk voor een goede stemgeving. 
Doel operatie
Het verwijderen van een zwelling op één of beide stembanden, om zo de kwaliteit van de stem te verbeteren. 
De operatie
Micro komt van microscoop, larynx betekent strottenhoofd en scopie betekent bekijken. De operatie vindt plaatst in onze vestiging in Hilversum. De ingreep wordt onder algehele verdoving (narcose) verricht en duurt ongeveer een halfuur à drie kwartier. Via uw mond wordt een rechte buis ingebracht tot net boven de stembanden. Door de operatiemicroscoop worden de stembanden geïnspecteerd en met zeer fijne instrumenten wordt de zwelling van de stembanden afgehaald. Als het noodzakelijk wordt geacht, wordt het verwijderde materiaal naar de patholoog verstuurd voor nader onderzoek. Dit onderzoek duurt minimaal tien werkdagen. 
Na de operatie
 Afhankelijk van de uitgebreidheid van de ingreep mag u wel of juist niet spreken, dit hoort u tijdig van de kno-arts. Doorgaans is er na de ingreep weinig pijn. U kunt wel een ‘rauw’ gevoel in de keel hebben en de tong kan eventueel wat vreemd aanvoelen. Dit is het gevolg van de rechte buis die in de mond is ingebracht tijdens de operatie. Benauwdheid treedt in de regel niet op. U mag gewoon eten. Het is verstandig niet te roken, omdat dit de wondgenezing van de slijmvliezen nadelig beïnvloedt. De eerste zes weken na de operatie kan de stem zeer wisselend zijn. Als gevolg van zwelling en veranderingen aan de stembanden kan de stem soms juist tijdelijk nog slechter zijn dan voor de ingreep. Afhankelijk van de afwijking kan zowel voor als na de ingreep logopedie worden geadviseerd. De ingreep vindt plaats als ‘dagopname’. Dat wil zeggen dat als alles ongecompliceerd is verlopen, u in de loop van de dag naar huis mag. U krijgt een afspraak mee voor het controlebezoek op de polikliniek. Als door de patholoog onderzoek is gedaan naar het verwijderde materiaal, krijgt u dan ook de uitslag daarvan te horen. 
Complicaties
Bij elke ingreep bestaat een kans op complicatie(s). De complicaties van een microlaryngosopie, zoals nabloeding of benauwdheid, zijn uiterst zeldzaam. Als in het gebit kronen of bruggen aanwezig zijn, is het belangrijk dat u dat aan de behandelend kno-arts meldt. Er is namelijk een (kleine) kans op gebitsbeschadiging als gevolg van het inbrengen van de buis. De kans hierop is groter naarmate het gebit slechter is. De kno-arts zal sowieso een gebitsbeschermer gebruiken om de kans op beschadiging te minimaliseren. 
Nazorg en bereikbaarheid

Niet-acute vragen

  • Telefonisch: u kunt ons tijdens werkdagen bereiken op het algemene nummer van de locatie die u bezoekt. Op onze website www.vanlinschotenspecialisten.nl vindt u een overzicht van alle telefoonnummers per locatie.
  • Per e-mail: u kunt altijd een mail sturen naar balie@vanlinschotenspecialisten.nl. Nadat wij uw mail hebben ontvangen, reageren wij op werkdagen binnen één dag.

Acute vragen 

  • Tijdens werkdagen: u kunt ons bereiken op het algemene nummer van de locatie die u bezoekt. Op onze site www.vanlinschotenspecialisten.nl vindt u een overzicht van alle telefoonnummers per locatie.
  • Buiten werkdagen: u neemt telefonisch contact op via het telefoonnummer dat u bij uw ontslagpapieren hebt meegekregen.

Tot slot
Uiteraard is de medische situatie van iedere patiënt uniek. Het kan zijn dat om bepaalde redenen afgeweken wordt van wat in de folder staat. 
Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Behandelende specialist(en)

Afspraak inplannen