Neusamandel

De neusamandel vormen samen met de keelamandelen en de tongamandelen een ring van weefsel aan de achterzijde van de neus-keelholte. Deze ring van amandelen maakt onderdeel uit van het lymfekliersysteem (afweer). De neusamandel is met name bij jonge kinderen aanwezig en verdwijnt rond het 8e levensjaar. De neusamandel zit achter in de neus-keelholte. Net naast de neusamandel begint de buis van Eustachius, die de beluchting tussen de neus en de oren verzorgt. Op kinderleeftijd hebben de amandelen een functie in het afweersysteem van de mens. Op volwassen leeftijd speelt de neusamandel eigenlijk geen rol van betekenis meer. Het eventueel verwijderen van de amandelen heeft geen merkbare gevolgen op de afweer. De amandelen vormen slechts een klein gedeelte van het afweersysteem. 

Meer informatie

Aanleiding voor een adenotomie
De operatie wordt ook wel een adenotomie genoemd (adenoid = neusamandel, ectomie = verwijderen). De neusamandel is met name op jonge leeftijd vergroot. Dit kan bij sommige kinderen klachten geven als chronische verkoudheid, neusverstopping, snurken en ademhalen met open mond. Ook kan de neusamandel de buis van Eustachius blokkeren. Dit kan problemen geven met de oren (pijn, middenoorontsteking of slecht horen). 
Doel operatie
 Het kan zijn dat bovenstaande problemen het best behandeld kunnen worden door de neusamandel te verwijderen. Let op: chronische verkoudheid is geen indicatie voor een adenotomie. 
De operatie
De operatie vindt plaats in onze vestiging in Hilversum. Voor de operatie zal uw kind onder volledige narcose worden gebracht, zodat het van de ingreep niets zal merken. De operatie zelf duurt 10 minuten. Via de mond wordt de neusamandel weggeschraapt. Na de operatie wordt uw kind naar de uitslaapzaal gebracht om rustig bij te komen van de narcose.
Na de operatie
Wij adviseren u uw kind na de behandeling niet alleen in de auto mee naar huis te nemen. Een (extra) chauffeur is aan te raden.

Het is niet verontrustend als uw kind de eerste 24 uur wat bloederig slijm uit de neus en mond verliest. Ook kan het voorkomen dat uw kind nog een keer wat oud, donker bloed opgeeft. Dit is bloed dat uw kind tijdens de operatie heeft ingeslikt. Ook dit is niet ernstig: vaak knapt een kind juist erg op nadat het dit bloed heeft opgegeven.

Pas wanneer uw kind aanhoudend vers, helderrood bloed verliest, dient u contact op te nemen met het ziekenhuis.

Informatie voor thuis

  • Uw kind zal ongeveer 1 dag een licht pijnlijke keel hebben. Hiervoor is zo nodig paracetamol in principe voldoende.
  • Uw kind moet goed drinken! Geef uw kind de eerste uren vaak waterijsjes, koud water of limonade. Koude en lauwe dranken zoals melk, thee, soep, limonade of dunne pap mogen later ook.
  • Uw kind mag ’s avonds weer gewoon eten.
  • Uw kind mag, als hij/zij geen verhoging/koorts heeft en zich goed voelt, de volgende dag weer naar buiten en naar school.
  • Uw kind mag na 2 weken weer zwemmen.

Bij het ontstaan van een bloeding uit de mond of de neus neemt u direct contact met ons op.

Complicaties
Elke operatie heeft een kans op complicaties. Bij het verwijderen van de neusamandel bestaat de kans op een nabloeding of beschadiging van de tanden of lippen. De kans op een van deze complicaties is echter zeer klein. Na de operatie kan er tijdelijk sprake zijn van ‘open neusspraak’ en soms met drinken vloeistof uit de neus komen. Dit herstelt zich in principe vanzelf.
Nazorg en bereikbaarheid

Niet-acute vragen

  • Telefonisch: u kunt ons tijdens werkdagen bereiken op het algemene nummer van de locatie die u bezoekt. Op onze website www.vanlinschotenspecialisten.nl vindt u een overzicht van alle telefoonnummers per locatie.
  • Per e-mail: u kunt altijd een mail sturen naar balie@vanlinschotenspecialisten.nl. Nadat wij uw mail hebben ontvangen, reageren wij op werkdagen binnen één dag.

Acute vragen 

  • Tijdens werkdagen: u kunt ons bereiken op het algemene nummer van de locatie die u bezoekt. Op onze site www.vanlinschotenspecialisten.nl vindt u een overzicht van alle telefoonnummers per locatie.
  • Buiten werkdagen: u neemt telefonisch contact op via het telefoonnummer dat u bij uw ontslagpapieren hebt meegekregen.

Tot slot
Uiteraard is de medische situatie van iedere patiënt uniek. Daarom kan om bepaalde redenen worden afgeweken van wat in de folder staat.
Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Behandelende specialist(en)

Afspraak inplannen