Neusbijholten

Neuspoliepen, neusbijholten, voorhoofdsholteDe mens beschikt over 4 verschillende soorten neusbijholten:

  • de kaakholte (2x);
  • de voorhoofdsholte (2x);
  • het zeefbeencomplex (2x);
  • de wiggebeensholte (1x).

Een gezamenlijke eigenschap is, dat zij in contact staan met de neus door middel van een afvoergang. Ontsteking is de meest voorkomende afwijking. De kaakholte en de voorhoofdsholte geven de meeste klachten. De oorzaak van telkens terugkerende ontstekingen van de kaak- en voorhoofdsholte is meestal gelegen in het zeefbeencomplex, dat als het ware een kruispunt vormt van de verschillende afvoergangen van de overige neusbijholten naar de neus. Bij een foto-onderzoek middels een CT-scan kan dan ook vaak een ontstekingsbron in het zeefbeengebied worden gevonden.

Lees meer over ”neusbijholten” op gezondheidsplein.nl

Meer informatie

Doel
In het geval van telkens terugkerende ontstekingen van de neusbijholten kan een operatie van het zeefbeengebied een oplossing brengen. De operatie is gericht op het verbeteren van de drainage (vochtafvoer) van de verschillende neusbijholten naar de neus.
Afspraak
Na overleg met de arts heeft u ingestemd met deze operatie. Voor deze operatie moet u opgenomen worden in onze kliniek. Het is noodzakelijk hiervoor een afspraak te maken bij onze assistente. Wilt u bij verhindering voor deze afspraak ons dit zo spoedig mogelijk melden?
Voorbereiding
De KNO-arts bespreekt met u de (soort van) verdoving. Alleen als er sprake is van algehele verdoving (narcose) komt u – vóór de operatie – voor overleg en informatie in contact met de anesthesioloog (narcotiseur). Afhankelijk van uw leeftijd en/of gezondheid(stoestand) kunt u ook nog in contact komen met andere specialisten (internist, longarts, radioloog). Op de dag van de operatie krijgt u op de voorbereidingsruimte soms een zogenoemde pré-medicatie; dat wil zeggen een tablet of injectie om rustiger te worden.
Ziekenhuisopname
Over het algemeen vindt de operatie plaats in een dagopname. In verband met hygiëne/steriliteit krijgt u een operatiejasje,- muts en sokken aan.
De operatie
De operatie duurt ongeveer 1 uur. De behandeling kan onder plaatselijke of algehele narcose worden uitgevoerd. Via de neus wordt het zeefbeengebied, dat bestaat uit verschillende kleine ruimten, geopend. Verdikt, ontstoken slijmvlies of poliepen (goedaardige gezwelletjes) worden dan aangetroffen en verwijderd. Tegelijkertijd kan de afvoergang van de kaakholten naar de neus worden verruimd. Soms is het noodzakelijk ook de afvoergang van de voorhoofdsholte naar de neus te verruimen. De gehele operatie wordt uitgevoerd terwijl de behandelend KNO-arts met een kijkertje (endoscoop) in de neus en in de bijholten kan kijken. Zodoende is er een optimaal zicht en kan er zo sparend mogelijk worden geopereerd.
Na de operatie
Als de operatie is beëindigd, wordt meestal een tampon in de beide neusgangen achtergelaten. Dit dient om nabloeden te voorkomen. De tampons worden de dag na de operatie verwijderd. Gedurende de eerste week na de operatie mag u uw neus niet snuiten, mag u niet zwaar tillen en bukken en moet u niezen zoveel mogelijk voorkomen. Gedurende de eerste twee weken na de operatie is sportbeoefening niet aan te raden.
Naar huis
Aan het einde van de operatiedag mag u naar huis. De eerste poliklinische controle vindt meestal één of twee weken na de operatie plaats. Tijdens dit polikliniekbezoek worden de neus en het zeefbeengebied gereinigd. Gedurende een periode van 2-3 weken na de operatie is het verstandig de neus met een, door uw KNO-arts voorgeschreven, zoutoplossing te spoelen. Dit spoelen bespoedigt de genezing. Volledige genezing van het neus- en neusbijholtenslijmvlies is meestal pas bereikt na 4-6 weken. Gedurende die periode kan korstvorming en overvloedige slijmvorming met soms bloedige bijmenging optreden.
Resultaten
Het resultaat van een neusbijholten operatie is over het algemeen goed te noemen. Bij grote aantallen geopereerde patiënten blijkt dat 70 tot 80% van hen tevreden is met het behaalde resultaat. Dit wil zeggen dat het aantal keren dat men een neusbijholten ontsteking heeft, is afgenomen, of dat de hoeveelheid klachten die men ervan heeft sterk is afgenomen. N.B.: Het is niet mogelijk een operatie uit te voeren die ervoor zorgt dat u nooit meer verkouden bent of dat nooit meer een bijholtenontsteking zal optreden.
Complicaties
Elke operatie heeft een kans op complicaties. Dit geldt ook voor operaties van de neusbijholten. Gelukkig is de kans op een complicatie in handen van een KNO-arts met ervaring in deze techniek zeer klein (minder dan 1%). Het zeefbeencomplex wordt begrensd door de schedelbasis aan de bovenzijde en de oogkas aan de zijkant. De begrenzing met de oogkas is papierdun, zodat in uitzonderingsgevallen na de operatie een bloeduitstorting van het onder-/bovenooglid zichtbaar kan zijn. In zeer zeldzame gevallen kan oogspierbeschadiging als gevolg van de operatie optreden. In een onderzochte serie van enkele honderden door uw KNO-arts geopereerde patiënten is dit gelukkig nooit gebeurd. Een nabloeding kan optreden. De bloeding is over het algemeen goed te stelpen door middel van het opnieuw inbrengen van neustampons.
Tot slot
Uiteraard is de medische situatie voor iedere patiënt verschillend. Het kan zijn dat om bepaalde redenen afgeweken wordt van het hiervoor beschrevene. Als u naar aanleiding van bovenstaande beschrijving vragen heeft, kunt u deze nader bespreken met uw behandelend KNO-arts.

Behandelende specialist(en)

Afspraak inplannen