Neusbloeding

Een neusbloeding is een vervelende aandoening. Zelfs een geringe bloeding kan al de indruk geven van een enorme hoeveelheid. Het gaat meestal om een aderlijke bloeding van een klein bloedvaatje in het neusslijmvlies. Een neusbloeding is bijna altijd onschuldig en heeft nooit iets te maken met een hersenbloeding.

Bij kinderen en jonge volwassenen bloedt er meestal een vaatje voor op het neustussenschot. Bij ouderen bloedt er ook weleens een bloedvaatje achter/boven in de neus, zodat er vooral bloed achter in de keel loopt en bijna niets uit de neus.
De meeste neusbloedingen (meer dan 75 %) ontstaan zonder duidelijke oorzaak; in 25 % van de gevallen zijn er één of meerdere oorzaken aan te wijzen. 

Meer informatie

Oorzaken
De lucht die door de neus stroomt, droogt het neusslijmvlies uit en veroorzaakt irritatie, waardoor er zich korsten vormen. Als deze korsten vervolgens losraken (doordat eraan wordt gekrabd of gepeuterd of doordat de neus hard wordt gesnoten) kan het onderliggende slijmvlies beschadigd raken en gaan bloeden. 

’s Winters, wanneer veel mensen verkouden zijn, komen neusbloedingen vaker voor: de verkoudheden veroorzaken eveneens uitdroging en ontsteking van het neusslijmvlies.

Daarnaast kunnen neusbloedingen worden veroorzaakt door:

 • Een ongeluk van de neus (klap, stoten). 
 • Beschadiging van het neusslijmvlies (bijvoorbeeld door medicijnen die in de neus worden geneveld). 
 • Verhoogde bloeddruk.
 • Het gebruik van bloedverdunners. 
 • Chemische stoffen die het neusslijmvlies irriteren.
 • Een enkele keer door een misvorming binnen in de neus (bijvoorbeeld een gat in het neustussenschot).
Wat u zelf kunt doen
Meestal is een neusbloeding niet erg en gaat vanzelf of met behulp van eenvoudige maatregelen over. Door deze handelingen ontstaat er een bloedstolsel, waardoor de bloeding stopt. Deze maatregelen zijn:
 • Ga rustig rechtop zitten met het hoofd licht naar voren gebogen en adem rustig door uw mond.
 • Snuit de neus een keer goed uit.
 • Knijp daarna de neus goed dicht gedurende tien minuten (let goed op de tijd).
 • Als deze procedure niet voldoende effect heeft, herhaal dan een tweede keer.
 • Vaak helpt het om een gedraaid propje watten voor in de neus te doen (hierop kan ook Xylometazoline worden gedruppeld).

   Wat moet u niet doen

 • Ga niet liggen (het bloed loopt dan sneller in de keel en bovendien is de bloeddruk in het hoofd in zittende houding het laagst).
 • Raak niet in paniek, blijf vooral rustig.
 • Vermijd inspanning en opwinding (dit doet namelijk de bloeddruk stijgen).

”Adviezen
Behandeling door een KNO-arts
De kno-arts zal eerst proberen het gemakkelijk bloedende, oppervlakkig liggende bloedvaatje te vinden. Naar aanleiding van dit onderzoek, dat pijnloos verloopt, wordt besloten hoe het bloedende vaatje het best kan worden behandeld. Deze behandeling kan soms kortdurend pijnlijk zijn. De neus wordt eerst goed schoongemaakt, daarna wordt gezorgd dat het slijmvlies slinkt en wordt het slijmvlies verdoofd.

De verdoving en het slinken van het neusslijmvlies

Van binnen is de neus gevoelig en soms nauw, zodat het slijmvlies van de neus eerst moet slinken en worden verdoofd. Dit wordt meestal gedaan met watjes, die zijn gedrenkt in een verdovende vloeistof en een slijmvlies slinkende vloeistof (xylometazoline). Het inbrengen van de watjes door de kno-arts doet geen pijn, maar kan een kriebelig, vreemd gevoel en een vieze smaak geven.

Al het slijmvlies dat met de verdovingsvloeistof in aanraking komt, raakt verdoofd. Soms loopt de verdovingsvloeistof via de neus in de keel, zodat ook de keel enigszins wordt verdoofd. U kunt in dat geval normaal slikken en ademen; de keel voelt alleen dik aan, maar is niet werkelijk gezwollen. 

Vaak zijn ook de boventanden en het gehemelte een tijdje gevoelloos. Het ademen door de neus is soms dan even niet meer mogelijk. U bent dan aangewezen op mondademhaling. 

De verdoving is na ongeveer 1 uur uitgewerkt. Tot die tijd moet u voorzichtig zijn met eten en drinken, omdat u zich gemakkelijk kunt verslikken.

Vormen van behandeling
Na een inwerkperiode van ongeveer 15 minuten, worden de watjes uit de verdoofde neus gehaald. Grondige inspectie (eventueel met een dun kijkbuisje) en behandeling kunnen nu pas goed plaatsvinden. Dit kan door dichtbranden of door middel van een neustampon (tamponneren) gebeuren.

Dichtbranden
Na verdoving van het slijmvlies kan met behulp van een klein ‘soldeerboutje’ een enkel bloedend bloedvaatje worden dichtgebrand (coaguleren). U moet uw hoofd hierbij heel stil houden.

U kunt na deze behandeling op eigen gelegenheid naar huis, maar u moet zich uiteraard wel houden aan de eerder genoemde adviezen en gedragsregels.

Mogelijk ervaart u na enige uren een branderig/prikkelend gevoel in de neus; hiertegen kunt u paracetamol innemen.
Bij jonge kinderen wordt vaak deze behandeling onder een kortdurende narcose uitgevoerd.

Tamponneren
Soms is het noodzakelijk om de bloeding te stoppen door het inbrengen van een zogenaamde neustampon, bijvoorbeeld wanneer de plaats van de bloeding niet exact is vast te stellen en dichtbranden dus niet mogelijk is. Dit heet het tamponneren van de neus en gebeurt heel voorzichtig en precies. Een neustampon moet meestal door een (kno-)arts uit de neus worden verwijderd na 24-72 uur. Zolang de neustampon in de neus zit, kunt u niet door deze neusgang ademen. De hoofdpijn, die dan vrijwel altijd snel ontstaat, kunt u bestrijden met paracetamol.

Aanpassing medicijnen

Bloedverdunners
Bloed verdunnende medicijnen (pijnstillers die aspirine bevatten) laten het bloed minder snel stollen. Een kapot bloedvaatje bloedt dan langer door dan normaal. Staak zo mogelijk het gebruik van deze medicijnen, in overleg met de arts die het heeft voorgeschreven. Het gebruik van paracetamol is als pijnstiller wel mogelijk, zonder dat u daarmee de bloedstolling beïnvloedt. 

Neusnevel
Staak in overleg met uw arts (tijdelijk) de medicijnen die u in de neus moet nevelen. Door de kracht van de verneveling kan het slijmvlies beschadigen.

Nazorg en bereikbaarheid

 • Telefonisch: u kunt ons tijdens werkdagen bereiken op het algemene nummer van de locatie waar u komt. Op onze website www.vanlinschotenspecialisten.nl vindt u een overzicht van alle telefoonnummers per locatie.
 • Per e-mail: u kunt altijd een mail sturen naar balie@vanlinschotenspecialisten.nl. Nadat wij uw mail hebben ontvangen reageren wij op werkdagen binnen 1 dag.
Tot slot
Uiteraard is de medische situatie van iedere patiënt uniek. Het kan zijn dat om bepaalde redenen afgeweken wordt van wat er hier staat.  
Vragen
Als u na het lezen nog vragen heeft, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. 

Behandelende specialist(en)

Afspraak inplannen