Neuscorrectie

Een behandeling van een neuscorrectie overwegen, doordat de vormafwijkingen van de neus een diepgaande invloed hebben op het uiterlijk en op het zelfvertrouwen is natuurlijk heel begrijpelijk. De neus vormt één van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het aangezicht. Tevens kan hierdoor de neusademhaling worden belemmerd.

Een scheve, te brede of te lange neus, een hobbel op de neusrug of een ingezakte neus, zijn vormafwijkingen die operatief gecorrigeerd kunnen worden, door middel van een neuscorrectie. Ook vormafwijkingen van de neuspunt (“wipneus”, “hangende neuspunt”) kunnen worden gecorrigeerd. Het maakt hierbij geen verschil of de vormafwijking aangeboren is of het gevolg is van een ongeluk.

Meer informatie

Doel
Het doel van de ingreep is het normaliseren van de neusvorm, zodat de neus weer past bij de verhoudingen van de rest van het aangezicht en, zonodig, het verbeteren van de neusademhaling.
Voorbereiding
Na zorgvuldig onderzoek van de in- en uitwendige vorm van de neus worden, aan de hand van foto-opnamen, de verwachtingen m.b.t. het resultaat van de operatie door de KNO-arts met u besproken. Het spreekt vanzelf dat alleen reële verwachtingen uiteindelijk tot een succesvol resultaat zullen leiden. Afhankelijk van uw leeftijd en/of gezondheid(stoestand) kunt u, voordat u wordt opgenomen, ook nog in contact komen met andere specialisten (internist, longarts, radioloog). Ook bestaat de mogelijkheid om vooraf Video imaging te doen: lees verder
Opname
Over het algemeen vindt de operatie plaats in een dagopname; soms in opname van 2 dagen . Op de dag van de operatie krijgt u op de verpleegafdeling soms een zogenoemde “prémedicatie”; dat wil zeggen een tablet of injectie om rustiger te worden. In verband met hygiëne/steriliteit krijgt u een operatiejasje, – muts en – sokken aan.
Verdoving
De KNO-arts bespreekt met u de (soort van) verdoving. Meestal is er sprake van algehele verdoving (narcose).
De operatie
De operatie duurt ongeveer 2 uur. De operatie wordt via inwendige (en daardoor onzichtbare) huidsneden, aan de binnenkant van de neusgaten, uitgevoerd. Soms wordt nog een heel kleine, horizontale snede tussen beide neusgaten gemaakt. Het litteken hiervan is onopvallend en is na ongeveer 3 maanden niet meer zichtbaar. De huid wordt van de onderlaag losgemaakt en correctie van de benige- en kraakbenige structuren van de neus en het tussenschot wordt uitgevoerd.
Na de operatie
De operatie veroorzaakt nauwelijks pijn. Pijnstilling is daarom zelden nodig. Rond de ogen kan zwelling en vorming van blauwe plekken optreden. Na ongeveer 1 week is dit grotendeels verdwenen.
Naar huis
Direct na de operatie mag u niet autorijden. Het is daarom raadzaam om u bij het ziekenhuis te laten afhalen. Na de operatie komt u nog enkele keren terug op de polikliniek KNO: na 1-2 dagen worden de neustampons verwijderd; na 7-10 dagen wordt het gipskapje op de neusrug verwijderd. Hervatting van het werk kan over het algemeen verantwoord plaatsvinden 7-10 dagen na de operatie. Wij adviseren u om 6 weken geen bril op de neus te dragen en om 6 weken geen intensieve sporten te beoefenen. Het uiteindelijke resultaat van de ingreep kan na ongeveer 6 maanden worden beoordeeld. Dan pas is alle zwelling verdwenen en is het genezingsproces voltooid.
Complicaties
Elke operatie heeft kans op complicaties. Dit geldt ook voor operaties aan de neus. Gelukkig is de kans op een complicatie in handen van een KNO-arts met ervaring in deze techniek zeer klein (ca. 1%).
Afspraak
Na overleg met uw arts heeft u ingestemd met deze operatie. Voor deze operatie moet u worden opgenomen in de kliniek. Het is noodzakelijk hiervoor een afspraak te maken met onze assistentes. Wilt u bij verhindering voor deze afspraak ons dit zo spoedig mogelijk melden?
Tot slot
Uiteraard is de medische situatie voor iedere patiënt verschillend. Het kan zijn dat om bepaalde redenen wordt afgeweken van het hiervoor beschrevene. Als u naar aanleiding van het bovenstaande vragen heeft, kunt u deze nader bespreken met uw behandelend KNO-arts.

Behandelende specialist(en)

Afspraak inplannen