Neuscorrectie

Een behandeling van een neuscorrectie overwegen, doordat de vormafwijkingen van de neus een diepgaande invloed hebben op het uiterlijk en op het zelfvertrouwen is natuurlijk heel begrijpelijk. De neus vormt één van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het aangezicht. Tevens kan hierdoor de neusademhaling worden belemmerd.

Een scheve, te brede of te lange neus, een hobbel op de neusrug of een ingezakte neus, zijn vormafwijkingen die operatief gecorrigeerd kunnen worden, door middel van een neuscorrectie. Ook vormafwijkingen van de neuspunt (“wipneus”, “hangende neuspunt”) kunnen worden gecorrigeerd. Het maakt hierbij geen verschil of de vormafwijking aangeboren is of het gevolg is van een ongeluk.

Meer informatie

Aanleiding voor operatie
Vormafwijkingen van de neus kunnen een diepgaande invloed hebben op het uiterlijk en op het zelfvertrouwen. Tevens kan hierdoor de neusademhaling worden belemmerd. Een scheve neus, een te brede of te lange neus, een hobbel op de neusrug of een ingezakte neus zijn vormafwijkingen die operatief gecorrigeerd kunnen worden. Ook vormafwijkingen van de neuspunt (‘wipneus’, ‘hangende neuspunt’, een te brede neuspunt) kunnen worden gecorrigeerd. Het maakt hierbij geen verschil of de vormafwijking is aangeboren of het gevolg is van een ongeluk. Na zorgvuldig onderzoek van de in-en uitwendige vorm van de neus worden, aan de hand van foto-opnamen, de verwachtingen met betrekking tot het resultaat van de operatie met u besproken door de kno-arts. Het spreekt vanzelf dat alleen reële verwachtingen tot een succesvol resultaat zullen leiden.
Doel
Het doel van de ingreep is het normaliseren van de neusvorm, zodat de neus weer past bij de verhoudingen van de rest van het aangezicht, en, zo nodig, het verbeteren van de neusademhaling. 
De operatie
De operatie vindt plaats op onze locatie in Hilversum. De ingreep wordt verricht onder algehele narcose en duurt ongeveer 1,5 uur. Via een inwendige (en daardoor onzichtbare) huidsnede, aan de binnenkant van de neusgaten, wordt de operatie uitgevoerd. Meestal wordt er ook een heel kleine, horizontale snede tussen beide neusgaten gemaakt. Het litteken hiervan is onopvallend en is na ongeveer 3 maanden niet meer zichtbaar. De huid wordt van de onderlaag losgemaakt en correctie van de benige- en kraakbenige structuren van de neus en het tussenschot wordt uitgevoerd. 
Na de operatie

Poliklinische controle
Na de operatie komt u nog enkele keren terug op de polikliniek:

  • Na 1-2 dagen worden de neustampons verwijderd (zie ook kopje ‘Neustampons’). 
  • Na 7-10 dagen wordt het gipsverband of pleisterkapje op de neusrug verwijderd. Meestal laat de kno-arts na de operatie ook 2 plastic plaatjes in de neus achter. Ook die worden ongeveer na 1 week verwijderd.

Slapen/rusten

Het is belangrijk om in bed niet geheel plat te liggen. Minstens twee kussens zijn nodig om het wondgebied niet te veel te laten stuwen.

Bloedverlies

De eerste 24 uur na de operatie komt er bloederige afscheiding uit de neus. Die afscheiding wordt opgevangen met een gaasje dat onder de neus is aangebracht, ‘een snorretje’. Dit gaasje kan elke 3 à 4 uur worden vervangen. De met slijm vermengde afscheiding kan nog enkele dagen na de operatie uit de neus blijven komen.

Pijnstilling

Na de operatie is er over het algemeen weinig pijn. Als er toch sprake is van (veel) pijn, dan kunt u een paracetamoltablet of zetpil gebruiken.

Neustampons 

Afhankelijk van de instructies van de kno-arts, kunnen de neustampons na 24 tot 48 uur met een pincet worden verwijderd. Dit doet geen pijn.

Plastic plaatjes

Wanneer bij de neuscorrectie ook aan het bot van de neus is geopereerd, dan worden er soms plastic plaatjes aan beide kanten van het neustussenschot ingehecht. Dit alles wordt na een week weer verwijderd en dat kan wat gevoelig zijn. Ook wordt dan de neus inwendig gereinigd.

Geadviseerd wordt om voor deze afspraak een licht ontbijt te nuttigen en eventueel een paracetamoltablet in te nemen. 

Autorijden

Tot aan het eerste polikliniekbezoek na de operatie mag u geen auto besturen. Het is raadzaam u na de operatie bij het ziekenhuis te laten afhalen.

Snuiten 

Gedurende de eerste week na de operatie is het niet toegestaan de neus te snuiten. 

Neusdruppels en spoelen van de neus

Nadat de neustampons zijn verwijderd, kan worden begonnen met de voorgeschreven neusdouche en Otrivin-neusdruppels (xylometazoline). Zie folder ‘Voorlichting neusspraydouche na een operatie’. 

Neuszalf 

Nadat de neustampons zijn verwijderd, moeten de hechtingen in het huiddeel tussen de neusgaten gedurende 1–2 weken 2x per dag worden aangestipt (wattenstokje) met de voorgeschreven zalf. Dit heeft een positieve invloed op een mooie littekenvorming.

Zwelling 

Elke operatie gaat gedurende de eerste dagen gepaard met zwelling van het geopereerde weefsel. De oogleden en de wangen krijgen een gezwollen en blauw verkleurde aanblik. Dit is meestal de tweede dag na de operatie het ergst en neemt daarna in ongeveer een week snel af. Om overmatige zwelling te voorkomen is het verstandig niet plat te liggen, zwaar te tillen of hard te persen. 

Douchen en haren wassen 

Zodra u zich er sterk genoeg voor voelt, is douchen met lauw water toegestaan. Na 3 à 4 dagen mag u met hulp de haren wassen. 

Bril dragen 

Zolang het gipskapje op de neus zit, mag de bril op de neus worden gedragen. Zodra het kapje is verwijderd (ongeveer 1 week na de operatie), mag de bril gedurende 6 weken niet op de neusrug steunen. Wij adviseren dan contactlenzen te dragen of het brilmontuur met pleistertape op het voorhoofd te fixeren. 

Werkhervatting 

Hervatting van het werk kan over het algemeen 14 dagen na de operatie verantwoord plaatsvinden. 

Sport 

Sportactiviteiten die geen zware inspanning vereisen kunnen 2 weken na de operatie rustig aan worden hervat. Contactsporten moeten tot minstens 6 weken na de operatie worden gestaakt.

Gipsverband of pleisterkapje 

Na een week is het eerste controlebezoek op de polikliniek. De pleisters en het gipskapje worden dan van de neus verwijderd. De neus vertoont nog zwelling, maar die is over het algemeen na 6 weken nagenoeg verdwenen. Het uiteindelijke resultaat van de operatie is echter pas na 6 tot 12 maanden definitief te beoordelen.

Complicaties en resultaten
Na een neuscorrectie is er een zeer kleine kans op een nabloeding, infectie of gestoorde wondgenezing die het uiteindelijke resultaat kunnen beïnvloeden. De kans op een complicatie is 1-5 %.
Nazorg en bereikbaarheid

Niet-acute vragen

  • Telefonisch: u kunt ons tijdens werkdagen bereiken op het algemene nummer van de locatie die u bezoekt. Op onze website www.vanlinschotenspecialisten.nl vindt u een overzicht van alle telefoonnummers per locatie.
  • Per e-mail: u kunt altijd een mail sturen naar balie@vanlinschotenspecialisten.nl. Nadat wij uw mail hebben ontvangen, reageren wij op werkdagen binnen één dag.

Acute vragen 

  • Tijdens werkdagen: u kunt ons bereiken op het algemene nummer van de locatie die u bezoekt. Op onze site www.vanlinschotenspecialisten.nl vindt u een overzicht van alle telefoonnummers per locatie.
  • Buiten werkdagen: u neemt telefonisch contact op via het telefoonnummer dat u bij uw ontslagpapieren hebt meegekregen.

Tot slot
Uiteraard is de medische situatie van iedere patiënt uniek. Het kan zijn dat om bepaalde redenen afgeweken wordt van wat hier staat. 
Vragen
Als u na het lezen nog vragen heeft, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. 

Behandelende specialist(en)

Afspraak inplannen