Neusschelpverkleining

Een neusschelpverkleining moet operatief worden uitgevoerd, waarbij de neusschelp wordt verkleind. De neusschelpen (conchae) bevinden zich in het linker- en rechterdeel van de neus (zie illustratie).

Neusschelpverkleining-voor-na

 

Ze zijn bekleed met een laag slijmvlies en verwarmen en bevochtigen de ingeademde lucht. Zo kan het weleens voorkomen dat de onderste neusschelp echter zo groot of het slijmvlies zo gezwollen is, waardoor dat de ademhaling door de neus wordt bemoeilijkt, of zelfs onmogelijk wordt gemaakt.

Meer informatie

Doel
Het doel van de operatie is het verkleinen van de onderste neusschelp, zodat de ademhaling door de neus verbetert.
Afspraak
Na overleg met de KNO-arts heeft u ingestemd met deze operatie. Voor de operatie moet u worden opgenomen in onze kliniek. Het is hiervoor noodzakelijk een afspraak te maken bij onze assistentes. Wilt u bij verhindering voor deze afspraak ons dit zo spoedig mogelijk melden?
Voorbereiding
Vóór de operatie komt u in contact met de anesthesioloog. Afhankelijk van uw leeftijd en/of gezondheidstoestand kunt u, voordat u wordt opgenomen en ter uitsluiting van eventuele operatierisico’s, ook nog in contact komen met andere specialisten zoals een internist, cardioloog of longarts.
Opname
Over het algemeen vindt de operatie plaats in een dagopname. Op de dag van de operatie krijgt u op de voorbereidingsruimte soms een zogenoemde prémedicatie, dat wil zeggen een tablet of injectie om wat rustiger te worden. In verband met hygiëne en steriliteit krijgt u een operatiejasje, -muts en -sokken aan.
De operatie
De operatie duurt ongeveer 20 minuten en wordt meestal onder algehele verdoving (narcose) uitgevoerd. De KNO-arts verwijdert, in de lengterichting, een strook van één of beide neusschelpen. Ter voorkoming van nabloeden verlaat u de OK met een tampon in beide neusgaten.

Neusschelp-voor-na

Na de operatie
De operatie veroorzaakt maar weinig pijn. Bij pijnklachten adviseren wij Paracetamol, omdat andere pijnstillers het bloed vaak iets verdunnen waardoor de kans op nabloeding toeneemt. De dag na de operatie worden de neustampons verwijderd. Gedurende de genezing van het slijmvlies (4-6 weken) treedt er korstvorming en overvloedige slijmvorming op.
Complicaties
Elke operatie heeft kans op complicaties. Dat geldt ook voor operaties aan het neustussenschot. Gelukkig is de kans op een complicatie in handen van een KNO-arts met ervaring in deze techniek zeer klein (minder dan 1%).
Tot slot
Uiteraard is de medische situatie voor iedere patiënt verschillend. Het kan daarom zijn dat om bepaalde redenen afgeweken wordt van het hierboven beschrevene.
Vragen
Als u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen heeft, aarzelt u dan niet de KNO-arts om nadere uitleg te vragen.

Behandelende specialist(en)

Afspraak inplannen