Neustussenschot

Het neustussenschot (septum) is de scheidingswand tussen het linker en rechter deel van de neus. Als het scheef staat, kan dit de doorgankelijkheid van de neus beïnvloeden en neusobstructie veroorzaken. Scheefstand van het tussenschot kan ontstaan door spontane scheefgroei of een breuk.

Meer informatie

Doel
Het doel van de operatie is het rechtzetten van het tussenschot, waardoor de ademhaling door de neus verbetert. Soms ook zal deze ingreep noodzakelijk zijn om een operatie aan de neusbijholten mogelijk te maken.
Voorbereiding
Vóór de operatie zal enig bloed worden afgenomen en komt u in contact met de anaesthesioloog (narcotiseur). Afhankelijk van uw leeftijd en/of gezondheid(-stoestand) kunt u, voordat u wordt opgenomen, ook nog in contact komen met andere specialisten (internist, longarts, radioloog).
Opname
Over het algemeen vindt de operatie plaats in dagopname. In uitzonderingsgevallen in een opname van 2 dagen. Op de dag van de operatie krijgt u op de verpleegafdeling soms een zogenoemde prémedicatie; dat wil zeggen een tablet of injectie om rustiger te worden. In verband met hygiëne/steriliteit krijgt u een operatiejasje, -muts en -sokken aan.
Verdoving
De operatie duurt ongeveer 1 uur en wordt meestal onder algehele verdoving (narcose) uitgevoerd.
De operatie
De KNO-arts voert de operatie uit via een inwendige (en daardoor onzichtbare) huidsnede aan de binnenkant van een neusgat. De arts maakt het slijmvlies los van het (kraak-)been. Hij zet het tussenschot recht en vervolgens sluit hij de huidsnede met oplosbare hechtingen. Aan weerszijden van het tussenschot hecht hij plastic plaatjes in die als spalk dienen. Ter voorkoming van nabloeden laat hij een tampon in beide neusgangen achter.

Neustussenschot-voor-na

Na de operatie
De operatie veroorzaakt nauwelijks pijn. Pijnstilling is daarom zelden nodig.
Naar huis
Na de operatie komt u nog enkele keren terug op de polikliniek:

  • na 1-2 dagen verwijdert hij de neustampons;
  • na het verwijderen van de tampons:
    • mag u gedurende 1 week de neus niet snuiten;
    • moet u gedurende 1-2 weken twee verschillende neussprays gebruiken om de neus goed open en schoon te houden;
  • na 7-10 dagen verwijdert hij de plastic plaatjes uit de neus;
  • hervatting van het werk kan over het algemeen 7-10 dagen na de operatie verantwoord plaatsvinden;
  • volledige genezing van het neusslijmvlies is meestal pas na 4-6 weken bereikt. Gedurende die periode kan korstvorming en overvloedige slijmvorming met soms bloedige bijmenging optreden.

Complicaties
Elke operatie heeft kans op complicaties. Dat geldt ook voor operaties aan het neustussenschot. Gelukkig is de kans op een complicatie in handen van een KNO-arts met ervaring in deze techniek zeer klein (minder dan 1%).
Tot slot
Uiteraard is de medische situatie voor iedere patiënt verschillend. Het kan daarom zijn dat om bepaalde redenen afgeweken wordt van het hierboven beschrevene.

Behandelende specialist(en)

Afspraak inplannen