Ooroperatie

Ooroperatie van Linschoten SpecialistenHet oor is nodig voor het horen van geluid. Geluid is een luchttrilling. Deze trilling komt via de gehoorgang bij een dun vlies aan het trommelvlies, dat nu eveneens in trilling raakt. Het trommelvlies geeft deze trilling over aan een keten van gehoorbeentjes. Dit zijn 3 zeer kleine, met gewrichtjes aan elkaar verbonden, botjes: hamer, aambeeld en stijgbeugel. Deze gehoorbeentjes bevinden zich in een ruimte achter het trommelvlies, het middenoor genaamd. De geluidstrilling wordt uiteindelijk door de stijgbeugel doorgegeven aan het eigenlijke gehoorzintuig, het binnenoor of slakkenhuis.

De signalen die als gevolg van de geluidstrilling in het slakkenhuis ontstaan, worden via een zenuw naar de hersenen getransporteerd. Als deze signalen aan de buitenkant van de hersenen, bij de hersenschors, zijn aangekomen, nemen we het geluid waar; c.q. horen we geluid.

Wanneer wordt een ooroperatie aangeraden?

In het algemeen geldt dat een ooroperatie zinvol kan zijn als het probleem in de gehoorgang, het trommelvlies of in het middenoor of rotsbeen ligt.
Als voorbeelden kunnen gelden:

  • een te nauwe gehoorgang;
  • een middenoorontsteking die niet geneest. Bij een ontsteking zal de arts eerst proberen om het oor met medicijnen, meestal oordruppels en/of antibiotica, te genezen. In het algemeen lukt dat goed en geneest het oor zonder nadelige gevolgen. Als dit echter niet lukt, dan kan een ontsteking een meer permanent karakter krijgen. In zo’n geval kan een operatie de oplossing brengen;
  • bepaalde vormen van gehoorverlies;
  • als na een periode van ontsteking toch enige schade is overgebleven, bijvoorbeeld een gat in het trommelvlies of een beschadiging aan één van de gehoorbeentjes, kan dit in het algemeen met een operatie worden hersteld. Ook kan het voorkomen dat een gehoorbeentje (meestal de stijgbeugel) is vastgegroeid aan zijn omgeving. Hieraan hoeft geen ontsteking vooraf te zijn gegaan. Deze oorzaak van gehoorverlies kan met een operatie vaak worden verholpen

Meer informatie

Doel
Uit de hierboven genoemde redenen om te opereren heeft u wellicht al begrepen dat grofweg een onderscheid gemaakt kan worden in 2 typen operaties:

  • sanerende operaties, waarbij het doel is de aanwezige ontsteking te verwijderen;
  • gehoorverbeterende operaties, waarbij het doel is het horen te verbeteren.

Soms wordt een combinatie van beide operaties uitgevoerd.

Voorbereiding
De operatie vindt vrijwel altijd plaats onder algehele verdoving (narcose). Vóór de operatie komt u voor overleg/informatie in contact met de anesthesioloog (narcotiseur). Afhankelijk van uw leeftijd en/of gezondheid(stoestand) kunt u ook nog in contact komen met andere specialisten (internist, longarts, radioloog). Op het Laboratorium wordt indien nodig bloed afgenomen en eventueel worden er nog foto’s gemaakt. Op de dag van de operatie krijgt u op de voorbereidingsruimte soms een zogenoemde prémedicatie; dat wil zeggen een tablet of injectie om rustiger te worden. In verband met hygiëne/steriliteit krijgt u een operatiejasje, -muts en -sokken aan.
De operatie
Bij een sanerende operatie ingeval van ontsteking wordt meestal achter het oor een huidsnede gemaakt om toegang te krijgen tot het ontstoken (bot)weefsel dat moet worden verwijderd. Ook is het dan mogelijk ontstekingsweefsel op te sporen in het middenoor rond de gehoorbeentjes. Soms moet een deel van de benige achterwand van de gehoorgang worden weggenomen. Indien dit nodig is zal dit door de KNO-arts van tevoren met u worden besproken. Dit geldt ook voor de gehoorbeentjes. In bepaalde gevallen is een tweede operatie nodig om te kijken of de ontsteking definitief is weggebleven en indien nodig het gehoor te herstellen (de zogenaamde second look). Bij een gehoorverbeterende operatie kan veelal worden volstaan met een kleine huidsnede in de gehoorgang. Bij herstel van het gehoor wordt meestal gebruik gemaakt van een titanium of teflon prothese. Afhankelijk van de uitgebreidheid van het ziekteproces duurt de operatie 1-3 uur.
Na de operatie
Een ooroperatie is na afloop in het algemeen weinig pijnlijk. Een lichte pijn in en om het oor, of wat spierpijn in de nek, kan voorkomen. Er kunnen wat duizeligheidklachten zijn vanwege prikkeling van het nabij het oor gelegen evenwichtsorgaan. Dit gaat altijd over. De eerste dagen na de operatie adviseren we U het rustig aan te doen en met name lichamelijke inspanning te vermijden. Wel mag u zelf naar het toilet en uzelf verzorgen bij de wastafel. Het oorverband wordt na 1-2 dagen verwijderd en in de regel gaat u de dagen opname naar huis.
Naar huis
Ook thuis moet u zichzelf zeker 1 week ontzien. Het oor mag niet nat worden, dus voorzichtigheid is geboden bij het baden/douchen. Na 1 week wordt u op de polikliniek terugverwacht voor verwijdering van de hechtingen en verwisseling van het verband. Gedurende een periode van 2-4 weken moet het oor kunnen genezen. In die periode wordt lichamelijke inspanning ontraden.
Complicaties
Elke operatie heeft een kans op complicaties. Bij een ooroperatie komt een complicatie zelden voor. Het betreft dan smaakstoornissen op de tong, die in de loop van enige weken snel afnemen en op den duur meestal volledig verdwijnen. Een aantasting van de aangezichtszenuw, leidend tot verminderde werking van de aangezichtsspieren, is uiterst zeldzaam in onze serie patiënten en ook dan nog van voorbijgaande aard. Deze aangezichtszenuw wordt tijdens de operatie bewaakt met een speciale monitor.
Tot slot
Uiteraard is de medische situatie voor iedere patiënt verschillend. Het kan zijn dat om bepaalde redenen afgeweken wordt van het hierboven beschrevene. Als u naar aanleiding van bovenstaande beschrijving vragen heeft, kunt u deze uiteraard nader bespreken met uw behandelend KNO-arts.

Behandelende specialist(en)

Afspraak inplannen