Oorschelpcorrectie

De functie van de oorschelp is niet geheel duidelijk, maar hij lijkt een rol te spelen bij het bepalen van de richting waar geluid vandaan komt.
De oorschelpen zijn een belangrijk deel van het uiterlijk van het gezicht; met name wanneer de stand afwijkt van normaal kunnen ze de aandacht trekken en zeer bepalend zijn voor iemands voorkomen.

Het hebben van afstaande oorschelpen (flaporen) is erfelijk bepaald en komt dan ook in bepaalde families voor. De afwijkende stand van het oor wordt veroorzaakt door een vormafwijking van het oorschelpkraakbeen. De afwijking komt bij mannen/jongens en vrouwen/meisjes even vaak voor en kan soms eenzijdig zijn. Bij sterk afstaande oorschelpen is een operatieve oorschelpcorrectie te overwegen ter normalisering van de stand.

Meer informatie

Aanleiding operatie
De aanleiding voor een operatie aan de oorschelpen is erg persoonlijk. Met name voor schoolgaande kinderen kunnen afstaande oorschelpen aanleiding zijn tot plagerijen en daardoor tot problemen in hun functioneren, maar ook volwassenen kunnen hiervan last hebben. De ingreep kan vanaf 4-jarige leeftijd worden uitgevoerd. De groei van de oorschelp is dan nagenoeg voltooid. Het beste moment van operatie is net vóór het begin van het lager onderwijs, om onnodige plagerijen te voorkomen. Na zorgvuldig onderzoek worden de verwachtingen met betrekking tot het resultaat van de ingreep besproken. Het spreekt vanzelf dat alleen reële verwachtingen uiteindelijk tot een succesvol resultaat zullen leiden. 
Doel operatie
Het doel van de ingreep is het normaliseren van de stand van de oren, zodat die weer past bij de verhoudingen van de rest van het aangezicht.
De operatie
De operatie vindt plaats in onze vestiging in Hilversum. De ingreep wordt verricht onder algehele narcose, zodat u er niets van merkt. Via een huidsnede van ongeveer 3 centimeter aan de achterkant van de oorschelp worden de vormafwijkingen van het kraakbeen onderhuids veranderd. Kleine delen van het kraakbeen worden verwijderd en de stand van de oorschelp kan daarna worden genormaliseerd. De operatie duurt ongeveer 1 uur. 
Na de operatie
De operatie veroorzaakt nauwelijks pijn. Zo nodig kan paracetamol worden gegeven. Het verband wordt na ongeveer 2 dagen op de polikliniek verwijderd. De hechtingen zijn van oplosbaar materiaal. Ze hoeven niet verwijderd te worden en verdwijnen vanzelf. Gedurende een periode van ongeveer 3 weken na het verwijderen van het verband is het verstandig om in elk geval ’s nachts ter bescherming een haarband over de oren te dragen. Het litteken aan de achterzijde van de oorschelp geneest mooi en onopvallend. Wij adviseren u om ten minste 2 weken niet mee te doen aan contactsporten waarbij bijvoorbeeld een bal het oor kan raken. Verantwoorde hervatting van school en werk kan over het algemeen na 1 week plaatsvinden. 
Complicaties
Elke operatie heeft een kans op complicaties. De kans op een complicatie bij een oorschelpcorrectie is klein (minder dan 5 %). Het voornaamste risico na deze ingreep is dat de operatiewond gaat ontsteken of bloeden. Dit kan het uiteindelijke resultaat beïnvloeden. Heeft u het vermoeden op een complicatie, neem dan direct contact op met de kno-arts. Zie hiervoor het kopje ‘Nazorg en bereikbaarheid’.
Nazorg en bereikbaarheid
Niet-acute vragen

  • Telefonisch: u kunt ons tijdens werkdagen bereiken op het algemene nummer van de locatie die u bezoekt. Op onze website www.vanlinschotenspecialisten.nl vindt u een overzicht van alle telefoonnummers per locatie.
  • Per e-mail: u kunt altijd een mail sturen naar balie@vanlinschotenspecialisten.nl. Nadat wij uw mail hebben ontvangen, reageren wij op werkdagen binnen één dag.

Acute vragen 

  • Tijdens werkdagen: u kunt ons bereiken op het algemene nummer van de locatie die u bezoekt. Op onze site www.vanlinschotenspecialisten.nl vindt u een overzicht van alle telefoonnummers per locatie.
  • Buiten werkdagen: u neemt telefonisch contact op via het telefoonnummer dat u bij uw ontslagpapieren hebt meegekregen.

Tot slot
Uiteraard is de medische situatie van iedere patiënt uniek. Het kan zijn dat om bepaalde redenen afgeweken wordt van wat hier staat. 
Vragen
Als u na het lezen nog vragen heeft, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. 

Behandelende specialist(en)

Afspraak inplannen