Snurken en slaap apneu

Klachten over snurken en slaap apneu komen vaak voor. Meestal worden deze klachten niet geuit door de persoon die snurkt. Het is bijna altijd de partner of omgeving die hinder ondervindt en het probleem signaleert. Afhankelijk van het geluidsniveau van het snurken kan hinder doorsnurken variëren van vrijwel geen last tot langdurig gescheiden slapen en serieuze relatieproblematiek.

In sommige gevallen is er behalve het snurkgeluid ook sprake van periodes van een stokkende ademhaling door belemmering in het bovenste deel van de luchtweg. Deze stokkende ademhaling (a-pneu) kan het zuurstofgehalte in het bloed zodanig laten dalen dat de betreffende persoon wakker schrikt en enkele keren diep moet ademhalen om het zuurstofgehalte weer op een normaal niveau te brengen. Als dit soort perioden zich regelmatig voordoen, is de slaapkwaliteit onvoldoende en kan overdag slaperigheid optreden (hypersomnolentie).

Waar komt het snurkgeluid vandaan? 

Het snurkgeluid kan worden veroorzaakt door het trillen van de huig (het kegelvormige uitsteeksel van het zachte gehemelte aan de ingang van de keel) en het zachte gehemelte zelf tijdens de inademing. Hierbij is het over het algemeen zo dat ademen door de mond een grotere kans geeft op snurken dan wanneer er goed door de neus wordt geademd. In rugligging is het snurken meestal luider dan in zijligging. In andere gevallen kan het snurkgeluid veroorzaakt worden door de trillingen van de achterzijde van de tong en/of het strottenklepje. 

Omstandigheden die het snurken kunnen verergeren:

 • Op de rug slapen. 
 • Verslapping van de spieren van de tong en keel door oververmoeidheid en ouderdom. 
 • Ook alcohol en bepaalde medicijnen (slaapmiddelen en kalmerende middelen) verminderen de controle over deze spieren, waardoor die verslappen. 
 • Overgewicht maakt het weke gedeelte van de keelholte onder het slijmvlies dikker, waardoor snurken kan worden veroorzaakt. 
 • Irritatie van het slijmvlies van de neus/keelholte door roken of brandend maagzuur kan de slijmvliezen verdikken en zo het snurken verergeren. 
 • Een van nature lange huig of gehemelte. 
 • Verminderde neuspassage, als gevolg van slijmvlieszwelling, neuspoliepen of een scheefstand van het neustussenschot, kan het snurken verergeren. 

Leefregels bij snurken

Met bepaalde maatregelen kunt u mogelijk het snurken verminderen. Niet roken, matig alcoholgebruik tot twee uur voor het slapen gaan, een gezond lichaamsgewicht en vermijden van eventuele slaap- of kalmeringsmedicijnen kunnen het snurken vaak sterk doen verminderen. Gebruik geen zware maaltijden voor het slapengaan en vermijd klachten van zuurbranden door met een extra hoofdkussen te slapen of het hoofdeinde van het bed te verhogen. 

Snurken-Slaapapnoe

Meer informatie

Aanleiding voor slaapscopie
Snurken 

Klachten over snurken komen vaak voor. Meestal komen deze klachten niet van de persoon die snurkt. Het is bijna altijd de partner of de omgeving die hinder ondervindt en het probleem signaleert. Afhankelijk van het geluidsniveau van het snurken kan hinder door snurken variëren van vrijwel geen last tot langdurig gescheiden slapen en serieuze relatieproblematiek. 

Slaapapneu

In sommige gevallen is er behalve het snurkgeluid ook sprake van periodes van een stokkende ademhaling door belemmering in het bovenste deel van de luchtweg. Deze stokkende ademhaling (apneu) kan het zuurstofgehalte in het bloed zodanig laten dalen dat de betreffende persoon wakker schrikt en enkele keren diep moet ademhalen om het zuurstofgehalte weer op een normaal niveau te brengen. Als dit soort perioden zich regelmatig voordoen, is de slaapkwaliteit onvoldoende en kan overdag slaperigheid optreden (hypersomnolentie). 

Doel van de slaapscopie
Het vaststellen van de oorzaak van het snurken en/of obstructie bij slaapapneu. Tijdens de slaapscopie wordt u in een kortdurende slaap gebracht. Tijdens die slaap wordt gekeken op welk niveau er in de neus-keelholte een obstructie of trilling ontstaat die de snurkklachten of slaapapneu veroorzaken. Dit is van belang om te bepalen wat de meest passende behandeling zal zijn. De slaapregistratie duurt ongeveer 15 minuten. Na ongeveer 2 uur kunt u weer naar huis. 
De slaapscopie
De slaapscopie vindt plaats in op een van de operatiekamers van onze locatie in Hilversum. Door de anesthesioloog (narcotiseur) wordt een kortwerkend slaapmiddel via een infuus in de arm toegediend. Vervolgens wordt door uw kno-arts tijdens de slaap en het snurken een endoscopisch onderzoek gedaan (een onderzoek met behulp van een aan een buigzame slang bevestigd kijkertje) van de neus, de neus-keelholte, de huig, het zachte gehemelte, de tongbasis, het strottenklepje en de stembanden. Op deze wijze kan worden vastgesteld waar het snurken of de obstructie vandaan komt. 
Na de slaapscopie
Na de slaapscopie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Als u goed wakker bent mag u naar huis.

Vervoer

U mag na de slaapscopie niet zelf autorijden in verband met het toegediende slaapmiddel. Het slaapmiddel is pas na 24 uur volledig uitgewerkt.

Vervolgafspraak

Na de slaapscopie zal een afspraak op de polikliniek worden gemaakt. Tijdens deze afspraak zullen de resultaten van de slaapscopie en het eventuele vervolgtraject met u worden besproken.

Complicaties bij een slaapscopie
Er zijn geen risico’s verbonden aan de slaapscopie.
Nazorg en bereikbaarheid
Niet-acute vragen

 • Telefonisch: u kunt ons tijdens werkdagen bereiken op het algemene nummer van de locatie die u bezoekt. Op onze website www.vanlinschotenspecialisten.nl vindt u een overzicht van alle telefoonnummers per locatie.
 • Per e-mail: u kunt altijd een mail sturen naar balie@vanlinschotenspecialisten.nl. Nadat wij uw mail hebben ontvangen, reageren wij op werkdagen binnen één dag.

Acute vragen 

 • Tijdens werkdagen: u kunt ons bereiken op het algemene nummer van de locatie die u bezoekt. Op onze site www.vanlinschotenspecialisten.nl vindt u een overzicht van alle telefoonnummers per locatie.
 • Buiten werkdagen: u neemt telefonisch contact op via het telefoonnummer dat u bij uw ontslagpapieren hebt meegekregen.

Snurken-Slaapapnoe2

Tot slot
Uiteraard is de medische situatie van iedere patiënt uniek. Het kan zijn dat om bepaalde redenen afgeweken wordt van wat hier staat. 
Vragen
Als u na het lezen nog vragen heeft, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. 

Behandelende specialist(en)

Afspraak inplannen