Snurken en slaap apneu

Klachten over snurken en slaap apneu komen vaak voor. Meestal worden deze klachten niet geuit door de persoon die snurkt. Het is bijna altijd de partner of omgeving die hinder ondervindt en het probleem signaleert. Afhankelijk van het geluidsniveau van het snurken kan hinder doorsnurken variëren van vrijwel geen last tot langdurig gescheiden slapen en serieuze relatieproblematiek.

In sommige gevallen is er behalve het snurkgeluid ook sprake van periodes van een stokkende ademhaling door belemmering in het bovenste deel van de luchtweg. Deze stokkende ademhaling (a-pneu) kan het zuurstofgehalte in het bloed zodanig laten dalen dat de betreffende persoon wakker schrikt en enkele keren diep moet ademhalen om het zuurstofgehalte weer op een normaal niveau te brengen. Als dit soort perioden zich regelmatig voordoen, is de slaapkwaliteit onvoldoende en kan overdag slaperigheid optreden (hypersomnolentie).

Snurken-Slaapapnoe

Meer informatie

Waar komt het snurkgeluid vandaan?
Het snurkgeluid wordt meestal worden veroorzaakt door het trillen van de huig (het kegelvormige uitsteekseltje van het zachte gehemelte aan de ingang van de keel) en het zachte gehemelte zelf tijdens de inademing. Hierbij is het over het algemeen zo dat ademen door de mond een grotere kans geeft op snurken dan wanneer er goed door de neus wordt geademd. In rugligging is het snurken meestal luider dan in zijligging. In andere gevallen kan het snurkgeluid veroorzaakt worden door veranderde neuspassage of trillingen van de basis van de tong en/of het strotteklepje. Omstandigheden die het snurken kunnen verergeren zijn onder andere:

 • het slapen op de rug;
 • verslapping van de spieren van de tong en keel door oververmoeidheid en ouderdom;
 • ook alcohol en bepaalde medicijnen (slaapmiddelen en kalmerende middelen) verminderen de controle over deze spieren waardoor deze verslappen;
 • overgewicht maakt het weke gedeelte van de keelholte onder het slijmvlies dikker, waardoor snurken kan worden veroorzaakt;
 • irritatie van het slijmvlies van de neus/keelholte door roken of brandend maagzuur kan de slijmvliezen verdikken en zo het snurken verergeren;
 • daarnaast kan een van nature lange huig of gehemelte de snurkklachten verklaren;
 • tenslotte kan verminderde neuspassage, als gevolg van slijmvlieszwelling, neuspoliepen of een scheefstand van het neustussenschot, oorzaak zijn van het snurken.
 • het achterwaarts zakken van de onderkaak

Leefregels bij snurken
Met bepaalde maatregelen kunt u mogelijk het snurken verminderen. Niet roken, matig alcoholgebruik tot twee uur voor het slapen gaan, een goed lichaamsgewicht en vermijden van eventuele slaap- of kalmeringsmedicijnen, kunnen het snurken vaak sterk doen verminderen. Gebruik geen zware maaltijden voor het slapen gaan en vermijdt klachten van zuurbranden door met een extra hoofdkussen te slapen of het hoofdeinde van het bed te verhogen.
Wat is een slaapendoscopisch onderzoek?
Door de anesthesioloog (narcotiseur) wordt een kortwerkend slaapmiddel via een infuus in de arm van een patint toegediend.

  De volgende observaties worden dan gedaan en vastgelegd:

 • Is er een snurkgeluid en hoe luid is het?
 • Is er een goede neusademhaling?
 • Is er sprake van apneu?
 • Is er een daling van het zuurstof gehalte in het bloed?

Vervolgens wordt door uw KNO-arts, tijdens de slaap en het snurken, een endoscopisch onderzoek gedaan (d.w.z. een onderzoek met behulp van een, aan een buigzame slang bevestigd, kijkertje) van de neus, de neus-keelholte, de huig, het zachte gehemelte, de tongbasis, het strotteklepje en de stembanden. Op deze wijze kan de plaats worden vastgesteld waar het snurken vandaan komt. Nadat de patiënt goed wakker geworden is bespreekt de KNO-arts de resultaten van het onderzoek met de patiënt. Er wordt een poliklinische afspraak gemaakt om de bevindingen en het advies voor een eventuele behandeling te bespreken met uw KNO-arts. De slaapregistratie duurt ongeveer 20 minuten. Na ongeveer twee uur kan de patiënt weer naar huis. Zelf autorijden is in verband met het toegediende slaapmiddel pas acht uur na de slaapregistratie weer verantwoord!

Wat is een polysomnografie?
Indien er verdenking is op (ernstige) apneus of een Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) kan een polysomnografie worden verricht. Voor dit onderzoek wordt u gedurende een nacht opgenomen in het ziekenhuis. Met behulp van meetapparatuur worden gedurende de nacht onder andere het zuurstofgehalte en eventuele apneus bepaald. Het onderzoek wordt in een gespecialiseerd slaapcentrum in Ede uitgevoerd.
Behandeling van snurken of een slaap apneu syndroom
Als de reden van het snurken door de KNO-arts is vastgesteld, kan een behandeling worden overwogen en besproken. Indien er sprake is van een slaap apneu syndroom hangt de behandeling samen met de ernst van de apneu.
Uvulo-Palato-Pharyngo-Plastiek (UPPP)
De uvulo-palato-pharyngo-plastiek (UPPP) is een operatie die door de KNO-arts wordt uitgevoerd. Tijdens deze operatie verwijdert de KNO-arts een deel van het zachte gehemelte inclusief de huig, zodat de ruimte tussen het zachte gehemelte en de achterwand van de keel ruimer wordt. Doordat het resterende deel van het zachte gehemelte stugger wordt door verlittekening, zal het snurken afnemen. Bij deze operatie worden ook de keelamandelen, indien deze nog aanwezig zijn, verwijderd. De gehele operatie duurt ongeveer 45 minuten en wordt onder algehele narcose uitgevoerd. Meestal is het mogelijk om de eerste dag na de operatie weer naar huis te gaan. Gedurende ongeveer een week wordt geadviseerd om een zacht dieet en pijnstillers te gebruiken. Meestal is het een tot twee weken na de operatie weer mogelijk om te gaan werken. In deze periode is het snurken, als gevolg van zwelling van het wondgebied, in deze periode onveranderd of zelfs tijdelijk heviger. Uiteindelijk is de kans op een goed resultaat van de UPPP ongeveer 80-90%. Een complicatie van de operatie is een nabloeding, de kans hierop bedraagt ongeveer 2%. Meestal is een nabloeding met eenvoudige middelen te verhelpen; een enkele keer is het noodzakelijk om opnieuw onder algehele narcose het wondgebied droog te maken. Tijdelijk kan er een open neusspraak of articulatieverandering optreden. De ‘r’ en ‘g’-klanken worden dan anders uitgesproken.

Snurken-Slaapapnoe2

Mandibulair Repositie Apparaat (MRA)
Indien tijdens de slaapregistratie door de KNO-arts is vastgesteld dat het snurken wordt bepaald door de tongbasis en het strotteklepje is een operatie aan de huig en het gehemelte, zoals de UPPP, uiteraard weinig succesvol. In zo’n geval is het naar voren plaatsen van de onderkaak (de mandibula) tijdens de slaap vaak een effectieve behandeling. Een mandibulair repositie apparaat (MRA) is een soort beugel/mondbeschermer die ‘s nacht wordt gedragen en voorkomt dat de tongbasis of het strotteklepje de keelholte afsluit.

Het aanmeten van een MRA wordt gedaan door een speciaal hiervoor opgeleide tandarts-slaapgeneeskunde (NVTS). Hiervoor kunt u terecht bij van Linschoten Tandartsen op de van Linschotenlaan 1 te Hilversum. Heeft u slaapapneu met een AHI waarde van 5 of hoger, dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Daarvoor zal een machtiging aangevraagd moeten worden. Deze aanvraag verzorgt van Linschoten Tandartsen voor u.

Naar aanleiding van de afgegeven machtiging kan de tandarts u aangeven welk bedrag u eventueel zelf zou moeten bijdragen. Heeft u alleen snurkklachten of een AHI waarde onder de 5 dan wordt de MRA beugel niet vergoed. De kosten zijn afhankelijk van het type MRA beugel en liggen tussen de € 750 en € 1000. U kunt (wel) gebruik maken van de “niet goed geld terug” regeling.

Voordat u start met het MRA traject is het belangrijk dat u recent voor controle bij uw tandarts bent geweest. Dit om te voorkomen dat de MRA na een behandeling, bv een vulling of een kroon, niet meer goed past!

Wilt u meer weten, kijk dan eens op de website www.apneupagina.nl of op de website van de Apneuvereniging.  www.apneuvereniging.nl

Continue Positieve Ademdruk (CPAP)
De continue positieve adem-druk (CPAP) is een van de mogelijkheden voor behandeling van een obstructief slaap-apneu syndroom (OSAS). Met behulp van een neusmasker dat is verbonden met een blaasapparaat, wordt tijdens de slaap extra lucht in de keel geblazen. De hoeveelheid lucht zorgt ervoor dat de weke delen in de keel elkaar niet meer kunnen raken. Het voorschrijven van een CPAP apparaat gebeurt door de KNO-arts of een van de artsen van het slaapcentrum in Ede.
Afspraak voor behandeling
Als u, na overleg met uw behandelend KNO-arts, eventueel tot een operatie (UPPP) heeft besloten, kan dit in een dagbehandeling of een korte klinische opname. U moet hiervoor een afspraak maken Wilt u bij verhindering voor deze afspraak ons dit zo spoedig mogelijk laten weten?

Behandelende specialist(en)

Afspraak inplannen