Trommelvliesbuisjes

TrommelvliesbuisjesTrommelvliesbuisjes worden met opzet geplaatst als de buis van Eustachius niet goed werkt. Het oor is nodig voor het waarnemen van geluid. Geluid is trilling van lucht. Deze trilling komt via de oorschelp en de gehoorgang (het uitwendig oor) bij het trommelvlies aan, dat eveneens in trilling geraakt. Deze trilling wordt doorgegeven aan de drie gehoorbeentjes, hamer, aambeeld en stijgbeugel, die zich in het middenoor bevinden. Hierdoor wordt de geluidstrilling versterkt. Het stijgbeugeltje geeft uiteindelijk de trilling door aan het slakkenhuis, waar zich de zenuwuiteinden van de gehoorszenuw bevinden. Dit noemen we het binnenoor, en hier wordt de geluidstrilling omgezet in een signaal dat naar de hersenen wordt getransporteerd.

Wat is een lijmoor?

Het middenoor is een met slijmvlies beklede, luchthoudende holte, die geventileerd wordt door de buis van Eustachius. De trommelvliesbuisjes vormen een verbinding tussen het middenoor en de neus-keelholte. Bij het slikken gaat de buis van Eustachius even open, zodat er lucht doorheen kan en de luchtdruk in het middenoor dezelfde blijft als die van de buitenlucht. Bij kinderen kan de buis van Eustachius dikwijls niet goed functioneren door infecties van de neus, neusbijholten of neusamandel. Hierdoor wordt het middenoor onvoldoende geventileerd. Het slijmvlies van het middenoor kan dan vocht gaan produceren, dat na verloop van tijd taai en ingedikt wordt. Dit noemen we een lijmoor. Bij zo’n lijmoor worden de geluidstrillingen niet goed meer voortgeleid en kan een gehoorsverlies ontstaan. Tevens raakt een lijmoor gemakkelijk geïnfecteerd. Het gevolg is een oorontsteking.

 

Meer informatie

De behandeling
Om een lijmoor te verhelpen plaatst uw KNO-arts een buisje in het trommelvlies (zie figuur). Hierdoor wordt de druk in het middenoor weer gelijk aan die van de buitenlucht, zodat het slijmvlies zich kan herstellen. De ingreep gebeurt bij kinderen onder algehele narcose. Bij volwassenen vaak onder lokale anesthesie. Er wordt een klein sneetje in het trommelvlies gemaakt, het vocht wordt weggezogen en vervolgens wordt het buisje als een boordenknoopje in het trommelvlies geplaatst. Hierbij steekt het ene uiteinde van het buisje in het middenoor, het andere in de gehoorgang. Na enige maanden, of soms na een jaar, groeit het buisje spontaan uit het trommelvlies, waarna het gaatje zich vanzelf sluit. Oorpijn na de behandeling is niet gebruikelijk, en pijnstilling is dan ook zelden nodig. Soms kan er na de operatie gedurende enkele dagen nog wat vocht uit het oor komen.
Wat zijn de complicaties van de ingreep?
De complicaties van het plaatsen van trommelvliesbuisjes zijn gering. Soms kan uw kind een langer durend loopoor krijgen, waarvoor behandeling met oordruppels noodzakelijk is. In een enkel geval (minder dan 0,1% van de gevallen) kan na het uitgroeien van het trommelvliesbuisje een blijvend gaatje in het trommelvlies overblijven, dat met een operatie gesloten kan worden.
Heeft mijn kind pijn na de behandeling?
Nee, uw kind heeft zelden oorpijn. Wel kan het kind uit zijn normale doen zijn door alle indrukken die hij/zij heeft opgedaan in het ziekenhuis.
Wanneer mag mijn kind weer naar school?
Uw kind mag de volgende dag weer naar school.
Wat moet ik doen als het oor direct na de behandeling 'loopt'?
Uw kind kan de eerste dagen na de behandeling nog (bloederig) vocht verliezen uit de oren. Dit is normaal. Indien dit langer dan 5-6 dagen aanhoudt, moet u contact opnemen met de KNO-arts of met uw eigen huisarts. Veelal zal uw kind dan oordruppels krijgen.
Kan het kwaad als de oren van mijn kind nat worden tijdens het douchen/baden?
Wij adviseren de oren van uw kind tijdens het douchen/baden zo droog mogelijk te houden en met name contact met zeep of shampoo te vermijden. Het oor kan hierbij afgeschermd worden door oordopjes of vette watten.
Mag mijn kind met trommelvliesbuisjes zwemmen of op zwemles?
Uw kind mag zwemmen. Afhankelijk van de situatie kunt u dit het beste even met uw KNO-arts bespreken.
Wanneer mag mijn kind na het plaatsen van de trommelvliesbuisjes weer naar buiten?
U moet uw kind de dag van behandeling thuis houden. Het mag bij goed weer wel even naar buiten onder begeleiding van ouder/verzorger.
Tot slot
Uiteraard is de medische situatie voor elk patiëntje verschillend. Het kan zijn dat om bepaalde redenen van het hierboven staande wordt afgeweken. Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met uw KNO-arts.

Behandelende specialist(en)

Afspraak inplannen