Trommelvliesbuisjes

TrommelvliesbuisjesTrommelvliesbuisjes worden met opzet geplaatst als de buis van Eustachius niet goed werkt. Het oor is nodig voor het waarnemen van geluid. Geluid is trilling van lucht. Deze trilling komt via de oorschelp en de gehoorgang (het uitwendig oor) bij het trommelvlies aan, dat eveneens in trilling geraakt. Deze trilling wordt doorgegeven aan de drie gehoorbeentjes, hamer, aambeeld en stijgbeugel, die zich in het middenoor bevinden. Hierdoor wordt de geluidstrilling versterkt. Het stijgbeugeltje geeft uiteindelijk de trilling door aan het slakkenhuis, waar zich de zenuwuiteinden van de gehoorszenuw bevinden. Dit noemen we het binnenoor, en hier wordt de geluidstrilling omgezet in een signaal dat naar de hersenen wordt getransporteerd.

Wat is een lijmoor?

Het middenoor is een met slijmvlies beklede, luchthoudende holte, die geventileerd wordt door de buis van Eustachius. De trommelvliesbuisjes vormen een verbinding tussen het middenoor en de neus-keelholte. Bij het slikken gaat de buis van Eustachius even open, zodat er lucht doorheen kan en de luchtdruk in het middenoor dezelfde blijft als die van de buitenlucht. Bij kinderen kan de buis van Eustachius dikwijls niet goed functioneren door infecties van de neus, neusbijholten of neusamandel. Hierdoor wordt het middenoor onvoldoende geventileerd. Het slijmvlies van het middenoor kan dan vocht gaan produceren, dat na verloop van tijd taai en ingedikt wordt. Dit noemen we een lijmoor. Bij zo’n lijmoor worden de geluidstrillingen niet goed meer voortgeleid en kan een gehoorsverlies ontstaan. Tevens raakt een lijmoor gemakkelijk geïnfecteerd. Het gevolg is een oorontsteking.

Meer informatie voor volwassenen

Aanleiding voor operatie
Het kan voorkomen dat de buis van Eustachius niet goed functioneert. Het slijmvlies van het middenoor kan dan vocht gaan produceren. Het vocht hoopt zich achter het trommelvlies op, waardoor het gehoor minder is. Dit kan ook een onaangenaam drukgevoel veroorzaken en, indien het vocht geïnfecteerd raakt, een oorontsteking tot gevolg hebben. De arts kan besluiten om trommelvliesbuisjes te plaatsen en zo de niet functionerende buis van Eustachius te omzeilen. 
Doel operatie
Het doel van het plaatsen van trommelvliesbuisjes is om een open verbinding te bewerkstelligen tussen het middenoor en de uitwendige gehoorgang. Hierdoor wordt het middenoor beter belucht en kan het vocht oplossen. Dit heeft veelal gehoorverbetering tot gevolg. Daarnaast kunnen de buisjes een eventueel drukgevoel op het oor doen afnemen, evenals de frequentie van oorontstekingen.
De operatie
Veelal worden trommelvliesbuisjes bij volwassenen onder lokale verdoving geplaatst. In dat geval hoeft u geen andere voorbereiding te treffen dan u voor uw ‘normale’ consult zou doen. Om bepaalde redenen kan er ook voor worden gekozen om de trommelvliesbuisjes onder algehele narcose te plaatsen. In dat geval zal de ingreep altijd plaatsvinden op onze vestiging in Hilversum. Om het vocht achter uw trommelvlies te verwijderen plaatst uw kno-arts een buisje in het trommelvlies. Hierdoor wordt de druk in het middenoor weer gelijk aan die van de buitenlucht, zodat het slijmvlies zich kan herstellen. Er wordt een klein sneetje in het trommelvlies gemaakt, het vocht wordt weggezogen en vervolgens wordt het buisje als een boordenknoopje in het trommelvlies geplaatst. Hierbij steekt het ene uiteinde van het buisje in het middenoor en het andere in de gehoorgang. Na enige maanden, of soms na een jaar, groeit het buisje spontaan uit het trommelvlies, waarna het gaatje zich vanzelf sluit. De ingreep zelf duurt ongeveer 10 minuten. Als u plaatselijk verdoofd bent, kunt u na de ingreep direct naar huis. Bij algehele narcose mag dit zodra u goed wakker bent. 
Na de operatie
Over het algemeen bestaan er geen pijnklachten na de plaatsing van trommelvliesbuisjes. Mocht het oor toch nog gevoelig of pijnlijk zijn, dan mag er paracetamol worden gebruikt. Soms kan er na de operatie gedurende enkele dagen nog wat vocht en helder bloed uit het oor lopen, dit is onschuldig. U heeft een recept met oordruppels meegekregen. Als er na 2 dagen nog vocht uit het oor loopt, kunt u beginnen met druppelen: 3x per dag 3 druppels gedurende 1 week. Mocht er nadien nog steeds vocht uit het oor lopen, dan kunt u contact met ons opnemen. Het komt soms voor dat de kno-arts adviseert om direct na de plaatsing van de trommelvliesbuisjes al te beginnen met oordruppels. De dag van de operatie kan er soms nog wat koorts optreden (postoperatieve koorts), die kan oplopen tot 39 graden. U kunt dan gewoon paracetamol geven/nemen. Meestal zakt de koorts en blijft ook weg. Wij adviseren om de eerste 2 weken na de ingreep te voorkomen dat er water in de oren komt (niet in bad en/of zwemmen). Na deze 2 weken kan alles volgens de normale gang van zaken worden voortgezet. In sommige gevallen zult u niet meteen beter kunnen horen. Er is een gewenningsperiode van 2 weken voordat het gehoor weer optimaal is. 
Complicaties
De complicaties van het plaatsen van trommelvliesbuisjes zijn gering. Soms kunt u een langer durend loopoor krijgen, waarvoor behandeling met oordruppels en soms antibiotica noodzakelijk is. In een enkel geval (ongeveer 2 %) kan na het uitgroeien van het trommelvliesbuisje een blijvend gaatje in het trommelvlies overblijven, dat zo nodig met een operatie gesloten kan worden. De kans op het optreden van gehoorverlies ten gevolge van het plaatsen van een trommelvliesbuisje is nihil.

Nazorg en bereikbaarheid
Niet-acute vragen

  • Telefonisch: u kunt ons tijdens werkdagen bereiken op het algemene nummer van de locatie die u bezoekt. Op onze website www.vanlinschotenspecialisten.nl vindt u een overzicht van alle telefoonnummers per locatie.
  • Per e-mail: u kunt altijd een mail sturen naar balie@vanlinschotenspecialisten.nl. Nadat wij uw mail hebben ontvangen, reageren wij op werkdagen binnen één dag.

Acute vragen

  • Tijdens werkdagen: u kunt ons bereiken op het algemene nummer van de locatie die u bezoekt. Op onze site www.vanlinschotenspecialisten.nl vindt u een overzicht van alle telefoonnummers per locatie.
  • Buiten werkdagen: u neemt telefonisch contact op via het telefoonnummer dat u bij uw ontslagpapieren hebt meegekregen.

Tot slot
Uiteraard is de medische situatie van iedere patiënt uniek. Het kan zijn dat om bepaalde redenen afgeweken wordt van wat hier staat. 
Vragen
Als u na het lezen nog vragen heeft, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. 

Meer informatie voor kinderen

Aanleiding voor operatie
Bij kinderen kan de buis van Eustachius dikwijls niet goed functioneren door infecties van de neus of neusbijholten, of door een grote neusamandel. Hierdoor wordt het middenoor onvoldoende geventileerd. Het slijmvlies van het middenoor kan dan vocht gaan produceren, dat na verloop van tijd taai en ingedikt wordt. Dit noemen we een ‘lijmoor’. Bij zo’n lijmoor worden de geluidstrillingen niet goed meer voorgeleid en kan er gehoorverlies ontstaan. Tevens raakt een lijmoor gemakkelijk geïnfecteerd; het gevolg hiervan is een oorontsteking. 
Doel operatie
Het doel van de plaatsing van trommelvliesbuisjes is om een open verbinding te bewerkstelligen tussen het middenoor en de uitwendige gehoorgang. Hierdoor wordt het middenoor beter belucht. Dit kan de frequentie van het aantal acute middenoorontstekingen verminderen en het gehoor verbeteren. 
De operatie
De operatie vindt plaats in onze vestiging in Hilversum. De ingreep gebeurt bij kinderen onder algehele narcose, waardoor uw kind niets van de ingreep zal merken. De ingreep zelf duurt hooguit 10 minuten. Om een lijmoor te verhelpen plaatst de kno-arts een buisje in het trommelvlies. Hierdoor wordt de druk in het middenoor weer gelijk aan die van de buitenlucht, zodat het slijmvlies zich kan herstellen. Er wordt een klein sneetje in het trommelvlies gemaakt, het vocht wordt weggezogen en vervolgens wordt het buisje als een boordenknoopje in het trommelvlies geplaatst. Hierbij steekt het ene uiteinde van het buisje in het middenoor en het andere in de gehoorgang. Na enige maanden, of soms na een jaar, groeit het buisje spontaan uit het trommelvlies, waarna het gaatje zich vanzelf sluit. 
Na de operatie
Over het algemeen bestaan er geen pijnklachten na de plaatsing van trommelvliesbuisjes. Mocht het oor toch nog gevoelig of pijnlijk zijn, dan mag er paracetamol worden gebruikt. Soms kan er na de operatie gedurende enkele dagen nog wat vocht en helder bloed uit het oor lopen, dit is onschuldig. U heeft een recept met oordruppels meegekregen. Als er na 2 dagen nog vocht uit het oor loopt, kunt u beginnen met druppelen: 3x per dag 3 druppels gedurende 1 week. Mocht er nadien nog steeds vocht uit het oor lopen, dan kunt u contact met ons opnemen. Het komt soms voor dat de kno-arts adviseert om direct na de plaatsing van de trommelvliesbuisjes al te beginnen met oordruppels. De dag van de operatie kan er soms nog wat koorts optreden (postoperatieve koorts), die kan oplopen tot 39 graden. U kunt dan gewoon paracetamol geven/nemen. Meestal zakt de koorts en blijft ook weg. Wij adviseren om de eerste 2 weken na de ingreep te voorkomen dat er water in de oren komt (niet in bad en/of zwemmen). Na deze 2 weken kan alles volgens de normale gang van zaken worden voortgezet. In sommige gevallen zal uw kind niet meteen beter kunnen horen. Er is een gewenningsperiode van 2 weken voordat het gehoor weer optimaal is. 
Complicaties
De complicaties van het plaatsen van trommelvliesbuisjes zijn gering. Soms kan uw kind een langer durend loopoor krijgen, waarvoor behandeling met oordruppels en soms antibiotica noodzakelijk is. In een enkel geval (ongeveer 2 %) kan na het uitgroeien van het trommelvliesbuisje een blijvend gaatje in het trommelvlies overblijven, dat zo nodig met een operatie gesloten kan worden. De kans op het optreden van gehoorverlies ten gevolge van het plaatsen van een trommelvliesbuisje is nihil. 
Nazorg en bereikbaarheid
Niet-acute vragen

  • Telefonisch: u kunt ons tijdens werkdagen bereiken op het algemene nummer van de locatie die u bezoekt. Op onze website www.vanlinschotenspecialisten.nl vindt u een overzicht van alle telefoonnummers per locatie.
  • Per e-mail: u kunt altijd een mail sturen naar balie@vanlinschotenspecialisten.nl. Nadat wij uw mail hebben ontvangen, reageren wij op werkdagen binnen één dag.

Acute vragen

  • Tijdens werkdagen: u kunt ons bereiken op het algemene nummer van de locatie die u bezoekt. Op onze site www.vanlinschotenspecialisten.nl vindt u een overzicht van alle telefoonnummers per locatie.
  • Buiten werkdagen: u neemt telefonisch contact op via het telefoonnummer dat u bij uw ontslagpapieren hebt meegekregen.

Tot slot
Uiteraard is de medische situatie van iedere patiënt uniek. Het kan zijn dat om bepaalde redenen afgeweken wordt van wat hier staat. 
Vragen
Als u na het lezen nog vragen heeft, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. 

Behandelende specialist(en)

Afspraak inplannen