Bestaat er echt zoiets als een brok in de keel?

Een brok in je keel, bestaat zoiets? 

Wel, de klacht ‘brok in de keel’ komt heel veel voor. Vroeger werd er altijd gedacht dat het emotioneel veroorzaakt werd; daar komt de term ook vandaan. Maar de laatste jaren kijken we daar toch anders naar. Wat we in ieder geval altijd goed nakijken is: zijn er geen afwijkingen in de keel te zien, aan het strottenhoofd of aan de stembanden. Als dat niet het geval is, dan wil er nog wel eens een relatie bestaan tussen maagzuur, wat terug omhoog komt, de slokdarm in en wat dit gevoel onderhoudt en dan kun je met maagzuurremmers soms een goed effect bereiken.
Dus er zijn tegenwoordig nog wel methodes om te proberen dat te behandelen.