Als kinderen iets diep in hun neus stoppen, wat is dan verstandig om te doen?

Kinderen kunnen nogal eens iets in hun neus steken. Wat kan je als ouder zijnde dan het beste doen?

Kinderen tussen de 2 en de 4 jaar zien we het vaakst met dingen in hun neus. Dat zijn vaak speelgoedjes, kraaltjes en dergelijke dingen. Wat belangrijk is, is als je als ouders dat merkt, dat je er niet zelf aan gaat manipuleren en niet met een pincet er in, want dan heb je kans dat je het juist dieper in de neus laat verdwijnen.

Dus je moet even naar de huisarts en die kan dat vaak met een haakje verwijderen dan wel bij de kno-arts, maar niet met een pincet. Dat werk averechts.