Waarom kan de een wel, maar de ander niet z’n oren bewegen?

Waarom kan één wel en de ander niet zijn oren bewegen?

Het bewegen van de oren is een functie die eigenlijk alleen nog bij dieren goed mogelijk is. Dat is een functie die wij als mensen hebben verloren. Neem b.v. een hond… die kan zijn oren richten en daarmee het geluid lokaliseren. Bij mensen is dat een functie, die zoals gezegd, verloren is gegaan.

Sommige mensen hebben echter nog wel de spiertjes, die daar primair voor bedoeld waren. Die kunnen ze dan nog ten dele gebruiken en dat betekent dat sommige mensen nog wel een klein beetje hun oorschelpen kunnen bewegen. Maar voor de meeste mensen geldt dat ze dat niet meer kunnen, maar het is ook een functie die we in het dagelijks leven niet meer echt nodig hebben.