Opvragen medische gegevens

Van Linschoten Specialisten heeft de plicht om gegevens uit het medisch dossier te verstrekken aan patiënten.

Wanneer u uw medische gegevens wil opvragen dient u dat middels dit aanvraagformulier te doen. U kunt ons dit formulier op de volgende wijze doen toekomen:

  • Per fysieke post naar de polikliniek waar u onder behandeling bent.
  • U kunt zich persoonlijk melden bij de polikliniek waar u onder behandeling bent.
  • Per e-mail via ons algemene mailadres.

Na ontvangst van uw aanvraag wordt per e-mail of telefonisch bevestigd dat dossiergegevens na 2 werkdagen persoonlijk opgehaald kunnen worden op uw polikliniek op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

U ontvangt uw medisch dossier op een beveiligde USB-stick en u tekent voor ontvangst.

In ons privacyverklaring is opgenomen wie medische dossiergegevens mogen opvragen en ophalen.