Resultaten patiënttevredenheidsonderzoeken 2019

Bij Van Linschoten Specialisten zijn we niet alleen bezig om onze cliënten beter te maken, maar kijken we ook naar mogelijkheden om onze zorg iedere dag te verbeteren. Dat doen we door onze zorg continu te evalueren en kijken hoe het anders kan.

We registreren dan ook allerlei gegevens rond de behandeling en vragen aan cliënten om vragenlijsten in te vullen. Door alle verzamelde data te analyseren krijgen we steeds een beter beeld van onze resultaten en de resultaten van onze behandelingen.

Deze informatie is voor ons belangrijk om de zorg steeds beter te maken. We vinden het echter ook belangrijk dat cliënten, geïnteresseerde, verzekeraars of andere zorgverleners inzicht hebben in de kwaliteit van de zorg die wij bieden. We maken dan ook de kwaliteitsgegevens die we hebben openbaar. De informatie verversen we regelmatig, zodat altijd de meest recente analyses beschikbaar zijn.

Het is voor Van Linschoten Specialisten heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen. Om inzichtelijk te maken hoe goed we daarin slagen voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op Zorgkaart Nederland.

Uitslag patiënttevredenheidsonderzoeken 2019

ZKN Klanttevredenheidsonderzoek Van Linschoten Specialisten
Informatievoorziening voorafgaand aan de behandeling 8,1
Bejegening door de behandelaar 8,8
Behandeling 8,5
Nazorg 7,8
Totaalindruk van de kliniek 8,5
Net Promotor Score 53 (62-9)