Keel-, neus- en oor

Een zelfstandig behandelcentrum – kortweg ZBC – is een samenwerkingsverband van minstens twee medisch specialisten. De wet stelt ze gelijk aan ziekenhuizen. Een zelfstandige is een door de overheid erkende kliniek (‘organisatorisch verband’) die verzekerde zorg biedt volgens de Zorgverzekeringswet. De functie hiervan ligt vooral in de planbare (niet-acute) zorg waarvoor de patiënt niet hoeft te worden opgenomen. De zorgverzekering of een aanvullende polis vergoedt de meeste behandelingen in ZBC’s. Hiervoor geldt wel dat de (huis)arts of een specialist je moet doorverwijzen en dat de ingreep medisch noodzakelijk is. Kies je dus zelf voor een correctie aan je lichaam, zoals een neuscorrectie uit cosmetische overwegingen, dan is die vaak niet verzekerd.

Bij van Linschoten wordt de complete keel-, neus- en oorheelkunde uitgevoerd. Binnen ons behandelcentrum is een dependance van het Audiologisch Centrum van het VU medisch centrum gevestigd. Bekijk al onze verschillende behandelingen hier.

Daarnaast is het grootste voordeel dat in veel gevallen de wachtlijsten minder lang zijn. Op dit moment is de wachttijd voor een eerste polikliniekbezoek maximaal een week en voor een operatieve behandeling maximaal 4-6 weken. Dat zorgt uiteraard voor tevreden patiënten, dat blijkt uit een analyse van dat van 80.000 beoordelingen op ZorgkaartNederland.nl, een initiatief van Patiënten federatie Nederland. Van alle zorginstellingen in ons land geven patiënten zelfstandige klinieken een 8,8. Hieruit blijkt dat patiënten zelfstandige klinieken meer waarderen dan algemene ziekenhuizen (8,2).